„Audyt: aspekty lokalne i globalne”


„Audyt: aspekty lokalne i globalne” to kolejna publikacja pod redakcją Mykhaily Luchko oraz  Stanisława Szmitki. Monografia jest efektem wspólnej pracy naukowców z Ukrainy i Polski i pokłosiem II edycji panelu dyskusyjnego Polska-Ukraina: audyt, aspekty lokalne i globalne. Analizuje wybrane zagadnienia z teoretycznych podstaw audytu, lokalnych stosunków organizacji i metod audytu oraz globalnych aspektów audytu w warunkach niepewności i ryzyka. Przedmiotem opracowania jest kształtowanie i rozwój zaplecza organizacyjnego i metodologicznego dla poszczególnych zagadnień audytowych w oparciu o doświadzczenia Ukrainy i Polski. Dośwadczenia Polski, która jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, są szczególnie przydatne dla Ukrainy. Ukraina dopiero co weszła na drogę dołączenia do rodziny europejskiej. Cechą charakterystyczną tej monografii jest to, że autorzy przyjrzeli się niezależnemu audytowi w czasie wojny, wpływowi agresji militarnej na sprawozdawczość finansową, audytowi w sektorze publicznym w okresie powojennym oraz innym zagadnieniom, które mają ogromne znaczenie w tym trudnym okresie. Na podkreślenie zasługuje także fakt, według współredaktora monografii dr Stanisława Szmitka, prof. OSW, że druga już edycja Panelu Dyskusyjnego Polska-Ukraina: Audyt, aspekty lokalne i globalne odbyła się w czasie trwającej wojny. Tym większe słowa uznania i szacunku dla przedstawicieli strony ukraińskiej na czele z Prof. dr hab. Mykhailo Luchko, którzy w tych trudnych warunkach realizują działalność naukowo-badawczą.Sława Ukrainie, Sława Gierojam.

Polecane strony