Rekrutacja 21/22

Analiza finansowa i zarządzanie finansami jednostki SP

Studia mają na celu poszerzenie kompetencji słuchaczy w obszarze interpretacji sprawozdań finansowych, nabycie umiejętności z zakresu analizy finansowej oraz zarządzania finansami przedsiębiorstwa, przygotowanie do zawodu analityka i specjalisty ds. finansowych a w perspektywie kierownika działu finansowego przedsiębiorstw z sektora prywatnego i publicznego, jak również jednostek administracji publicznej, ugruntowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa z perspektywy doradcy bankowego, a także: zdobycie kompetencji w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi i wskaźnikami giełdowymi.

Zajęcia prowadzą uznani wykładowcy Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, będący jednocześnie ekspertami i praktykami w obszarze reprezentowanych przez siebie dziedzin: analitycy finansowi, dyrektorzy zarządzający finansami przedsiębiorstwa, eksperci bankowości korporacyjnej, w tym reprezentujący największe na świecie instytucje finansowe.

Przykładowe przedmioty:

 • Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa
 • Analiza wskaźnikowa – praktyczne aspekty (rentowność, płynność, zadłużenie, rotacja majątku, wskaźniki giełdowe)
 • Zarządzanie kapitałem obrotowym
 • Wartość firmy
 • Zarządzanie wynikiem finansowym
 • Optymalizacja podatkowa
 • Arkusz kalkulacyjny w analizie wskaźnikowej
 • Wartość pieniądza w czasie i metody dyskontowe
 • Ocena projektów inwestycyjnych
 • Sporządzanie budżetu rocznego
 • Controlling
 • Biznes plan
 • Ryzyko w działalności gospodarczej
 • Ekonomiczna wartość dodana
 • Metody obliczania zdolności kredytowej
 • Decyzje finansowe w działalności gospodarczej
Polecane strony