Rekrutacja 21/22

Analiza danych biznesowych SP

Absolwent studiów posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie metod i narzędzi analizy danych ilościowych i jakościowych pochodzących z obserwacji zjawisk ekonomicznych oraz ekonomiczno-społecznych. Posiada umiejętności analizy i modelowania danych makro- i mikroekonomicznych, wykonywania projektów i ekspertyz na potrzeby przedsiębiorstw oraz gospodarki narodowej.

Absolwent jest przygotowany do pracy zawodowej jako doradca oraz analityk na każdym poziomie struktury gospodarczej, przygotowujący analizy, odbiorcami których są instytucje finansowe, przedsiębiorstwa oraz administracja państwowa i regionalna. Absolwent może podjąć pracę w działach analiz, planowania i prognozowania, pozwalającą na korzystanie z najnowszych programów komputerowych.

Przedmioty (m.in.)

  • Podstawy statystyki
  • Ekonometria
  • Modelowanie i prognozowanie procesów gospodarczych
  • Analiza finansowa
  • Modelowanie danych rynkowych
  • Statystyka w przedsiębiorstwie
  • Metody prezentacji danych. Budowa raportów – SPSS
  • Ekonometria dynamiczna i finansowa
  • Rachunkowość zarządcza
Polecane strony