UWAGA
Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmian w planie
z przyczyn niezależnych od Działu Planowania.

 

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE
studia niestacjonarne

ADMINISTRACJA SEMESTR I

 Administracja I i II stopnia 

EKONOMIA SEMESTR I

 Ekonomia I stopnia 

Ekonomia II stopnia 

FILOLOGIA ANGIELSKA SEMESTR I

Zajęcia z dr hab. Ewą Kujawską – Lis odbywać się będą w sali 108 w budynku przy ul.Bydgoskiej 33, wszystkie pozostałe planowane są w budynku przy ul.Jagiellońskiej 59

Filologia angielska
Filologia angielska MOODLE

FILOLOGIA ANGIELSKA SEMESTR II

Filologia angielska 

PEDAGOGIKA

 Pedagogika I stopnia 

Pedagogika II stopnia 

MOODLE 

Pedagogika I stopnia MOODLE

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
studia niestacjonarne

Przedmiot BIOLOGIA WYRÓWNAWCZA na platformie MS Teams dla osób, które nie zdawały biologii na maturze.

I rok KOSMETOLOGIA + I rok FIZJOTERAPIA:

19.01, 26.01, 2.02, 3.02  g.16.40-20.35.

STUDIA NIESTACJONARNE

KOSMETOLOGIA:

2.10, 3.10, 16.10, 17.10, 30.10, 31.10, 20.11, 21.11, 4.12, 5.12, 18.12, 19.12, 22.01, 23.01, 5.02, 6.02, 19.02, 20.02, 5.03, 6.03

WYCHOWANIE FIZYCZNE:

2.10, 3.10, 16.10, 17.10, 30.10,31.10 ,20.11, 21.11, 4.12, 5.12, 18.12, 19.12, 22.01, 23.01, 5.02, 6.02, 19.02, 20.02, 5.03, 6.03, 19.03, 20.03

FIZJOTERAPIA JM I II STOPNIA:

2.10, 3.10, 8.10, 9.10, 10.10, 16.10., 17.10, 23.10, 24.10., 30.10, 31.10, 6.11, 7.11, 20.11, 21.11, 27.11, 28.11 , 4.12, 5.12, 11.12, 12.1218.12 , 19.12, 15.01, 16.01, 22.01, 23.01, 29.01, 30.01, 5.02, 6.02, 12.02, 13.02, 19.02, 20.02

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
studia stacjonarne

Przedmiot BIOLOGIA WYRÓWNAWCZA na platformie MS Teams dla osób, które nie zdawały biologii na maturze.

I rok KOSMETOLOGIA + I rok FIZJOTERAPIA:

19.01, 26.01, 2.02, 3.02  g.16.40-20.35.

FIZJOTERAPIA:

I rok FIZJOTERAPIA

II rok FIZJOTERAPIA

III rok FIZJOTERAPIA

IV rok FIZJOTERAPIA

V ROK FIZJOTERAPIA

KOSMETOLOGIA:

I rok KOSMETOLOGIA

II rok KOSMETOLOGIA

III rok KOSMETOLOGIA

FILIA WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KĘTRZYNIE
studia niestacjonarne

PEDAGOGIKA I STOPNIA SEMESTR I

 Pedagogika I stopnia 
Pedagogika  MOODLE

ADMINISTRACJA SEMESTR I

Administracja I i II stopień 

EKONOMIA SEMESTR I

 Ekonomia I stopnia 


 

 

Polecane strony