BIP

W związku z Zarządzeniem Rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej dotyczącego odwołania do 25 marca 2020 roku zajęć dydaktycznych i zastąpieniem ich formą opartą na nauczaniu zdalnym informujemy, że dostęp do platformy e-learningowej i materiały dydaktyczne z zakresu objętego planem studiów będą umieszczane na platformie sukcesywnie.

 


WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE

Administracja 1 rok Olsztyn, I A rok
Administracja 2 rok Olsztyn, II rok – AB, II rok – AP
MU Administracja 1 rok Olsztyn, MU I rok AP

Ekonomia 1 rok Olsztyn, I rok
Ekonomia 2 rok Olsztyn, II rok – RiF, II rok – ZZL
Ekonomia 3 rok Olsztyn, III rok RiF, III rok EiOP
MU Ekonomia 1 rok Olsztyn, MU I rok ZZL
MU Ekonomia 2 rok Olsztyn, MU II rok FiR, MU II rok EMMU II rok ZZL

Filologia 1 rok Olsztyn 14-15.12.2019, 11-12.01.2020, 18-19.01.2020, 25-26.01.2020, 08-09.02.2020, 15-16.02.2020, 22-23.02.2020,  7-8.03.2020, 21-22.03.2020, 04-05.04.2020, 18-19.04.2020, 25-26.04.2020, 09-10.05.2020, 23-24.05.2020, 06-07.06.2020, 13-14.06.2020, 20-21.06.2020,
Filologia 2 rok Olsztyn 14-15.12.2019, 11-12.01.2020, 18-19.01.2020, 25-26.01.2020, 08-09.02.2020, 15-16.02.2020, 22-23.02.2020, 7-8.03.2020, 21-22.03.2020, 04-05.04.2020, 18-19.04.2020, 25-26.04.2020, 09-10.05.2020, 23-24.05.2020, 06-07.06.2020, 20-21.06.2020, 

Pedagogika 1 rok Olsztyn 14-15.12.2019, 11-12.01.2020, 18-19.01.2020, 25-26.01.2020, 08-09.02.2020, 15-16.02.2020, 22-23.02.2020, 7-8.03.2020, 21-22.03.2020, 04-05.04.2020, 18-19.04.2020, 25-26.04.2020, 09-10.05.2020, 23-24.05.2020, 06-07.06.2020, 20-21.06.2020, 04.07.2020
Pedagogika 2 rok Olsztyn 14-15.12.2019, 11-12.01.2020, 18-19.01.2020, 25-26.01.2020, 08-09.02.2020, 15-16.02.2020, 22-23.02.2020, 7-8.03.2020, 21-22.03.2020, 04-05.04.2020, 18-19.04.2020, 25-26.04.2020, 09-10.05.2020, 23-24.05.2020, 06-07.06.2020, 20-21.06.2020, 04.07.2020
Pedagogika 3 rok Olsztyn 14-15.12.2019, 11-12.01.2020, 25-26.01.2020, 08-09.02.2020, 22-23.02.2020, 7-8.03.2020, 21-22.03.2020, 04-05.04.2020, 25-26.04.2020, 09-10.05.2020, 23-24.05.2020, 06-07.06.2020,

MU Pedagogika 1 rok Olsztyn 14-15.12.2019, 11-12.01.2020, 18-19.01.2020, 25-26.01.2020, 08-09.02.2020, 15-16.02.2020, 22-23.02.2020, 7-8.03.2020, 21-22.03.2020, 04-05.04.2020, 18-19.04.2020, 25-26.04.2020, 09-10.05.2020, 23-24.05.2020, 06-07.06.2020, 13-14.06.2020, 20-21.06.2020, 04-05.07.2020
MU Pedagogika 2 rok Olsztyn 14-15.12.2019, 11-12.01.2020, 25-26.01.2020, 08-09.02.2020, 22-23.02.2020,  7-8.03.2020, 21-22.03.2020, 04-05.04.2020, 25-26.04.2020, 09-10.05.2020, 23-24.05.2020, 06-07.06.2020, 20-21.06.2020, 


WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KĘTRZYNIE

WZ Pedagogika 1 rok 7-8.03.2020
WZ Pedagogika 1 rok 21-22.03.2020
WZ Pedagogika 2 rok 7-8.03.2020doc
WZ Pedagogika 2 rok 21-22.03.2020doc
WZ Pedagogika 3 rok 7-8.03.2020doc
WZ Pedagogika 3 rok 21-22.03.2020doc

Administracja 1 rok Kętrzyn, I rok
Administracja 2 rok Kętrzyn, II rok
Administracja 3 rok Kętrzyn, III rok – AP, III rok – BwA
MU Administracja 1 rok Kętrzyn, I rok – AP

Ekonomia 1 rok Kętrzyn, I rok
Ekonomia 2 rok Kętrzyn, II rok
Ekonomia 3 rok Kętrzyn, III rok

Pedagogika 1 rok Kętrzyn 14-15.12.2019, 11-12.01.2020, 25-26.01.2020, 08-09.02.2020, 22-23.02.2020, 07-08.03.2020, 21-22.03.2020, 04-05.04.2020, 18-19.04.2020, 25-26.04.2020, 09-10.05.2020, 23-24.05.2020, 06-07.06.2020, 20-21.06.2020, 04-05.07.2020
Pedagogika 2 rok Kętrzyn 14-15.12.2019, 11-12.01.2020, 25-26.01.2020, 08-09.02.2020, 22-23.02.2020, 07-08.03.2020, 21-22.03.2020, 04-05.04.2020, 25-26.04.2020, 09-10.05.2020, 23-24.05.2020, 06-07.06.2020, 20-21.06.2020, 04-05.07.2020
Pedagogika 3 rok Kętrzyn 14-15.12.2019, 11-12.01.2020, 25-26.01.2020, 08-09.02.2020, 22-23.02.2020, 07-08.03.2020, 21-22.03.2020, 04-05.04.2020, 25-26.04.2020, 09-10.05.2020, 23-24.05.2020, 06-07.06.2020, 20-21.06.2020, 


Zajęcia w formie E-LEARNING
Filologia 1 rok 16.05.2020 Olsztyn
Pedagogika 1 rok 16.05.2020 Olsztyn
Pedagogika 1 rok 16.05.2020 Kętrzyn
Pedagogika 3 rok 16.05.2020 Kętrzyn

Pedagogika 1 rok 29.03.2020 Olsztyn
MU Pedagogika 1 rok 28-29.03.2020 Olsztyn
Pedagogika 1 rok 29.03.2020 Kętrzyn
Pedagogika 3 rok 29.03.2020 Kętrzyn
Filologia 1 rok 14.03.2020 Olsztyn
Pedagogika 1 rok 14.03.2020 Olsztyn
Filologia 1 rok 01.03.2020 Olsztyn
MU Pedagogika 1 rok 01.03.2020 Olsztyn
Pedagogika 1 rok 01.03.2020 Kętrzyn

Pedagogika 1 rok 15.02.2020 Kętrzyn
MU Pedagogika 1 rok 02.02.2020 Olsztyn
Pedagogika 1 rok 01.02.2020 Olsztyn
Filologia 1 rok 01.02.2020 Olsztyn
Pedagogika 1 rok 01.02.2020 Kętrzyn

Administracja 07.12.2019 Olsztyn, Kętrzyn
Pedagogika 1 rok 07.12.2019 Olsztyn
Pedagogika 1 rok 07.12.2019 Kętrzyn
Filologia 1 rok 07.12.2019 Olsztyn
MU Pedagogika 1 rok 07.12.2019 Olsztyn


« PLAN ZAJĘĆ » sem. I 2019/2020

Terminarz zjazdów 2019/2020 (dodatkowe zjazdy w II sem.)  SPRAWDŹ

 

Polecane strony