UWAGA
Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmian w planie
z przyczyn niezależnych od Działu Planowania.

 

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE
studia niestacjonarne

ADMINISTRACJA

 Administracja I i II stopnia  – semestr I

Administracja I i II stopnia – semestr II

EKONOMIA

 Ekonomia I stopnia – semestr I

Ekonomia I stopnia – semestr II

Ekonomia II stopnia – semestr I

Ekonomia II stopnia -semestr II

FILOLOGIA ANGIELSKA SEMESTR I

Zajęcia z dr hab. Ewą Kujawską – Lis odbywać się będą w sali 108 w budynku przy ul.Bydgoskiej 33, wszystkie pozostałe planowane są w budynku przy ul.Jagiellońskiej 59

Filologia angielska – semestr I

Filologia angielska –  semestr II

Filologia angielska MOODLE

PEDAGOGIKA

 Pedagogika I stopnia   – semestr I

Pedagogika I stopnia -semestr II

Pedagogika II stopnia  – semestr I

Pedagogika II stopnia – semestr II

MOODLE

Pedagogika I stopnia MOODLE

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
studia niestacjonarne

EGZAMIN PRAKTYCZNY (część teoretyczna) dla kierunku Fizjoterapia j.m stacjonarne oraz Fizjoterapia j.m niestacjonarne odbędzie się w dniu                                                                    25.06 10:30 s.205 ul.Jagiellońska 59 

EGZAMIN PRAKTYCZNY dla kierunku Kosmetologia I stopnia niestacjonarne odbędzie się dnia

2.07  s.100E (część teoretyczna), s. 10E i 11E (część praktyczna) 

STUDIA NIESTACJONARNE

KOSMETOLOGIA – semestr I

2.10, 3.10, 16.10, 17.10, 30.10, 31.10, 20.11, 21.11, 4.12, 5.12, 18.12, 19.12, 22.01, 23.01, 5.02, 6.02, 19.0220.02 5.03, 6.03

Kosmetologia I i II stopnia niestacjonarne  – semestr II

WYCHOWANIE FIZYCZNE – semestr I

2.10, 3.10, 16.10, 17.10, 30.10,31.10 ,20.11, 21.11, 4.12, 5.12, 18.12, 19.12, 22.01, 23.01, 5.02, 6.02,  19.02,  20.02, 5.03, 6.03 , 19.0320.03

Wychowanie fizyczne I i II stopnia  niestacjonarne – semestr II

FIZJOTERAPIA JM I II STOPNIA  – semestr I

2.10, 3.10, 8.10, 9.10, 10.10, 16.10., 17.10, 23.10, 24.10., 30.10, 31.10, 6.11, 7.11, 20.11, 21.11, 27.11, 28.11 , 4.12, 5.12, 11.12, 12.1218.12 , 19.12, 15.01, 16.01, 22.01, 23.01, 29.01, 30.015.02 , 6.02, , 12.02 , 13.02 ,  19.0220.02

Fizjoterapia j.m niestacjonarne– semestr II

Fizjoterapia stacjonarna i niestacjonarna : terminy wykładów łączonych – MS Teams

Terminy zajęć klinicznych – mgr  E.Bałdyga

 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
studia stacjonarne

EGZAMIN PRAKTYCZNY (część teoretyczna) dla kierunku Fizjoterapia j.m stacjonarne oraz Fizjoterapia j.m niestacjonarne odbędzie się w dniu                                                                    25.06 o godzinie 10:30 w sali 205 ul.Jagiellońska 59 

EGZAMIN PRAKTYCZNY dla kierunku Kosmetologia I stopnia stacjonarne odbędzie się w dniu

30.06 s.100E (część teoretyczna), s.10E i 11E (część praktyczna) 

FIZJOTERAPIA:

I rok FIZJOTERAPIA – semestr I

Fizjoterapia j.m stacjonarne 1 rok – semestr II

II rok FIZJOTERAPIA – semestr I

Fizjoterapia j.m stacjonarne 2 rok– semestr II

III rok FIZJOTERAPIA – semestr I

Fizjoterapia j.m stacjonarne 3 rok– semestr II

IV rok FIZJOTERAPIA – semestr I

Fizjoterapia j.m stacjonarne 4 rok– semestr II

V ROK FIZJOTERAPIA  Seminarium – semestr I

 Fizjoterapia j.m V rok  Seminarium – semestr II

KOSMETOLOGIA:

I rok KOSMETOLOGIA – semestr I

Kosmetologia I stopnia stacjonarne 1 rok– semestr II

II rok KOSMETOLOGIA – semestr I

Kosmetologia I stopnia stacjonarne 2 rok-semestr II

III rok KOSMETOLOGIA – semestr I

Kosmetologia I stopnia stacjonarne 3 rok– semestr II

FILIA WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KĘTRZYNIE
studia niestacjonarne

PEDAGOGIKA I STOPNIA

 Pedagogika I stopnia   – semestr I
Pedagogika  MOODLE

Pedagogika I stopnia  semestr II

ADMINISTRACJA

Administracja I i II stopień – semestr I

Administracja I i II stopnia  –  semestr II

EKONOMIA

Ekonomia I stopnia – semestr I

Ekonomia I stopnia  -semestr II


 

 

Polecane strony