Rekrutacja 21/22

 Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmian w planie z przyczyn niezależnych od Działu Planowania. 


WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE

 

ZASTĘPSTWO ZA DR EWĘ SZERSZEŃ DO ODWOŁANIA PEŁNIĆ BĘDZIE DR JAN CHOJNOWSKI 

Administracja semestr I

 Administracja I i II stopnia 

 

 

Ekonomia semestr I

 Ekonomia I stopnia 

NA 2 -GIM ROKU SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO NA KIERUNKU EKONOMIA  ZASTĘPSTWO ZA DR EWĘ SZERSZEŃ DO ODWOŁANIA PEŁNIĆ BĘDZIE DR STANISŁAW SZMITKA 

Ekonomia II stopnia 

 

 

Filologia Angielska semestr I

 Filologia Angielska 

 

 

Pedagogika I stopnia semestr I

 Pedagogika I stopnia 

 

MOODLE 

Pedagogika I stopnia MOODLE

1 rok Pedagogiki II stopnia specjalność : Socjoterapia z Profilaktyką Uzależnień i Resocjalizacja z Elementami Kryminologii zajęcia rozpoczyna 23 X

Pedagogika II stopnia semestr I

Pedagogika II stopnia – październik

 

 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU:

STUDIA NIESTACJONARNE

KOSMETOLOGIA:

2.10, 3.10, 16.10, 17.10, 30.10, 31.10,20.11, 21.11,

WYCHOWANIE FIZYCZNE:

2.10, 3.10, 16.10, 17.10, 30.10, 31.10

FIZJOTERAPIA JM I II STOPNIA:

2.10, 3.10, 8.10, 9.10, 10.10, 16.10., 17.10, 23.10, 24.10., 30.10, 31.10

 

 


WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

STUDIA STACJONARNE

FIZJOTERAPIA:

Fizjoterapia I ROK

Fizjoterapia II ROK

Fizjoterapia III ROK

Fizjoterapia IV ROK

KOSMETOLOGIA:

Kosmetologia I ROK

Kosmetologia 2 ROK

3 rok kosmetologia

 

 

 

 


WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KĘTRZYNIE

ZASTĘPSTWO ZA DR EWĘ SZERSZEŃ DO ODWOŁANIA PEŁNIĆ BĘDZIE DR JAN CHOJNOWSKI 

Pedagogika I stopnia semestr I

 Pedagogika I stopnia 

Pedagogika MOODLE

 

Administracja semestr I

 Administracja I i II stopień 

 

Ekonomia I semestr

 Ekonomia I stopnia 

 

 


 

 

Polecane strony