Współpraca Policji w Giżycku z OSW


W dniu 26.07.2022 r. W Komendzie Powiatowej Policji w Giżycku odbyło się spotkanie mające na celu realizację porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie i OSW. W spotkaniu uczestniczył Komendant Powiatowy Policji w Giżycku insp. Przemysław Rawa i dr Ireneusz Bembas – pełnomocnik OSW ds. kontaktów z Policją. Ustalono formy współpracy między jednostką Policji i OSW w Giżycku i powiecie giżyckim.

Zapasy – to nowa specjalizacja na kierunku Wychowanie Fizyczne!


Podejmując studia na kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE – studia nauczycielskie i wybierając ścieżkę specjalizacyjną ZAPASY zdobędziesz uprawnienia instruktora bądź trenera. Wspomnieć warto, że zapasy zaliczane są do pierwszych form współzawodnictwa i z dużym powodzeniem uprawiano je już w starożytności. Już wtedy traktowano je jako znakomity sprawdzian umiejętności nie tylko młodzieży, ale też wodzów i władców! Uprawiał je m.in. wielki myśliciel i filozof Platon oraz uchodzący za najsilniejszego Herkules. Z tego powodu przez długie wieki umiejętność prowadzenia walk zapaśniczych oceniano bardzo wysoko. Postrzegano je jako sztukę i kwintesencję sportu, gdyż rozwijały nie tylko ciało, ale także psychikę. Czytaj więcej

Zarządzanie – nowy kierunek w ofercie OSW!


Mamy nowy kierunek!

ZARZĄDZANIE!

Na podstawie art. 245 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t,j. Dz. U. z 2O22 r. poz. 574 z poźn. zm.) Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po zapoznaniu się z opinią ll zespołu nauk społecznych, prowadzącego działalność w zakresie dyscyplin: ekonomia i finanse, geografia społecznoekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o zarządzaniu i jakości, wyraża: pozytywną opinię
w związku z tym, że studia na kierunku zarządzanie na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym mają związek ze strategią uczelni oraz spełnione są warunki ich prowadzenia.

Zapraszamy na studia na kierunku ZARZĄDZANIE w Olsztynie i w Kętrzynie!

Piłka siatkowa – nowy moduł specjalnościowy na Wychowaniu fizycznym


Studiując na kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE w Olsztyńskiej Szkole Wyższej zdobędziesz nie tylko uprawnienia do pracy w placówkach oświatowych. Będziesz miał możliwość zostać instruktorem i trenerem piłki siatkowej. Dyscyplina ta mimo tego, że pojawiła się w Polsce  dopiero w roku 1919 zaliczana jest obecnie do gier drużynowych cieszących się największą popularnością. Przy odpowiedniej motywacji szybko osiągniesz wysoką sprawność fizyczną, a jako przyszły szkoleniowiec wiele satysfakcji. Siatkówka w Polsce kreuje entuzjazm i pozytywne emocje, natomiast osiągane wyniki sportowe są powodem do dumy dla wielu rodaków. Świadczy o tym m.in. szacunek jakim darzymy legendarnego Trenera Jerzego Huberta Wagnera i jego podopiecznych: Edwarda Skorka, Tomasza Wójtowicza czy występującego niegdyś w barwach AZS Olsztyn Mirosława Rybaczewskiego. Teraz także i Ty odcisnąć możesz swój ślad w historii polskiej siatkówki studiując, a następnie szkoląc kolejne pokolenia młodych adeptów. Możesz to uczynić bez konieczności opuszczania rodzinnych stron. Tajniki tej dyscypliny poznasz od najlepszych byłych siatkarzy i trenerów. Zajęcia w tym module prowadził będzie m.in. wielokrotny medalista mistrzostw Polski, Europy i świata Paweł Papke i były trener reprezentacji Polski Marek Kotulski.

Przyjdź i daj Sobie szanse!!!

Polecane strony