BIP

OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZAREKRUTACJA

FOR FOREIGNERS/IN ENGLISH: admission2@vistula.edu.pl

IN POLISH: dziekanat.wnhs@osw.edu.pl

tel. 89 534 71 53 wew. 33
kom. 519 062 013


10-283 Olsztyn,
ul. Jagiellońska 59

e-mail: biurorektora@osw.edu.pl

tel. 89 534 71 53
fax 89 534 71 53

NIP:739-27-85-659
REGON:510613630


Rachunek bankowy:

Bank Gospodarstwa Krajowego

73 1130 1189 0025 0161 5620 0003


Olsztyńska Szkoła Wyższa uruchamia rekrutację na studia II stopnia na kierunku KOSMETOLOGIA!!! 

Szanowni Państwo

Z prawdziwą radością informujemy, iż Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wyraziło pozytywną opinię (Uchwała nr 417/2020) w sprawie prowadzenia studiów na kierunku KOSMETOLOGIA, na poziomie studiów 2 stopnia.

 

Na studia drugiego stopnia na kierunek kosmetologia – profil praktyczny mogą być przyjęci absolwenci studiów wyższych kierunku kosmetologia oraz absolwenci, którzy ukończyli studia na kierunkach pokrewnych, z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu, ze specjalnościami związanymi z kosmetologią (np. zdrowie publiczne ze specjalnością   kosmetyka stosowana, odnowa biologiczna z kosmetyką, odnowa biologiczna z dietetyką, odnowa biologiczna z żywieniem człowieka). 

Weryfikacja w przypadku ukończenia kierunków pokrewnych, innych niż kosmetologia, odbędzie się na podstawie dyplomu i suplementu do dyplomu, a w sytuacjach szczególnych przeprowadzana będzie rozmowa kwalifikacyjna.

Konkurs na najlepsza pracę dyplomową

15 lipca 2020 roku odbyła się 13 już edycja Konkursu na najlepsza pracę dyplomową. Do udziału w Konkursie zakwalifikowane zostały 4 prace licencjackie i 3 magisterskie. Ich autorzy przedstawili prezentacje oceniane przez komisję konkursową w składzie:

Czytaj więcej

Zakończenie Roku Akademickiego 2019/2020


Z uwagi na pandemię zamiast spotkania podczas uroczystego wręczenia dyplomów zapraszamy do wysłuchania słów kierowanych do tegorocznych Absolwentów przez
JM Rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej Panią dr Agnieszkę Górską.

Egzaminy dyplomowe ekonomistów

W dniach 1-6 lipca podczas egzaminów dyplomowych w Olsztyńskiej Szkole Wyższej na kierunku EKONOMIA odbyła się promocja Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (PSR 2020).

W akcji promocyjnej wzięli udział studenci, którzy wcześniej uczestniczyli w warsztatach z zasobów informacyjnych statystyki publicznej, prowadzonych przez dr Elżbietę Lorek, kierownika Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Olsztynie. Czytaj więcej

Czy jesteście Państwo zadowoleni ze zdalnego nauczania?


Szanowni Studenci,
Nasza Uczelnia dokłada wszelkich starań, aby nauczanie na odległość było jak najbardziej efektywne w czasie ogólnokrajowej kwarantanny.
Chcielibyśmy poznać Waszą opinię na temat zajęć w formie zdalnej i e-learnigowej, aby coraz lepiej dopasowywać ofertę dydaktyczną do potrzeb Studentów.
Wasza opinia jest dla nas bardzo ważna.
Prosimy Was o wypełnienie Ankiety dotyczącej zdalnego nauczania w Olsztyńskiej Szkole Wyższej .
Formularz dostępny jest pod adresem:  https://tiny.pl/7chzt

Polecane strony