Zgłoszenie na XVII Warmińsko-Mazurskie Dni Fizjoterapii w Olsztyńskiej Szkole Wyższej

____________________________________________________________


Wybór warsztatów – liczy się kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona:

Możesz wybrać więcej niż jeden warsztat, jeżeli ich godziny nie pokrywają się. Jeżeli nie interesuje Cię żaden z poniższych, pozostaw pola wyboru puste.

WARSZTAT 1 - Liczba miejsc została wyczerpana. Brak możliwości rejestracji.
mgr Martyna Worobel, Pielęgnacja noworodka w systemie NDT BOBATH .

WARSZTAT 2 - Liczba miejsc została wyczerpana. Brak możliwości rejestracji.
mgr Dominik Sitarski, Diagnostyka postawy ciała młodzieży.

WARSZTAT 3 - Liczba miejsc została wyczerpana. Brak możliwości rejestracji.
mgr Alicja Grydź, mgr Aleksandra Kolwicz-Gańko, dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. UWM, Korelacja postawy ciała, oddechu i stabilizacji u dzieci i młodzieży.

____________________________________________________________


Osoby, które nie studiują w Olsztyńskiej Szkole Wyższej mają obowiązek dokonania opłaty konferencyjnej.


Numer rachunku bankowego:
73 1130 1189 0025 0161 5620 0003

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, Dzień Fizjoterapii


Wysokość opłat:

Opłata do końca kwietnia 175 zł.

Opłata od 1 do 22 maja 200 zł


____________________________________________________________

Proszę o wystawienie faktury:

TAKNIE


____________________________________________________________


Zgromadzone dane osobowe będziemy przetwarzali w celu organizacji XVII WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DNIA FIZJOTERAPII, potwierdzenia Państwa udziału w konferencji lub wybranych warsztatach oraz potwierdzenia dokonania płatności oraz jej rozliczenia.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez studentów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Uczelni, którym jest zapewnienie jak najwyższych standardów nauczania.
Niepodanie danych lub podanie nieprawdziwych danych uniemożliwi udział w XVII WARMIŃSKO-MAZURSKIM DNIU FIZJOTERAPII.


Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie Olsztyńskiej Szkoły Wyższej lub w Biuletynie Informacji Publicznej.

____________________________________________________________

Wyrażam zgodę na przesyłanie na podany przeze mnie adres mailowy informacji o przyszłych wydarzeniach organizowanych przez Olsztyńską Szkołę Wyższą. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie.

Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody

Polecane strony