Zarządzanie

Rodzaj studiów:
I stopnia (licencjackie)  – 6 semestrów
II stopnia (magisterskie) – 4 semestry

Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Język realizowanych studiów: polski
Profil praktyczny
Czesne i pozostałe opłaty
Warunki rekrutacji
Punkty rekrutacyjne

Zarządzanie pierwszego stopnia

Absolwent studiów posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk i jakości oraz pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów – w zakresie właściwym dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „Zarządzanie”. Absolwent posiada umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, w tym operacyjnych. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w tym języku. Absolwent zdobywa umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania małymi zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach: specjalistycznych w systemie zarządzania, menadżerów średniego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym (w tym w administracji publicznej), a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zwłaszcza w sektorze MSP. Ponadto absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 • Absolwent może pracować jako:
 • Specjalista do spraw zarządzania;
 • Specjalista do spraw doskonalenia organizacji;
 • Kierownik / właściciel zakładu usługowego
 • Specjalista do spraw konsultingu
 • Animator gospodarczy do spraw przedsiębiorczości
 • Animator gospodarczy do spraw rozwoju regionalnego;
 • Specjalista do spraw administracji i rozwoju
 • Kierownik do spraw obsługi biznesu i zarządzania

 Zarządzanie drugiego stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku „Zarządzanie” posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk i jakości oraz pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Absolwent posiada umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Zdobywa umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania.

Absolwent specjalności ZARZĄDZANIE USŁUGAMI TSL uzyskuje przygotowanie do realizacji zadań polegających na organizowaniu transportu (spedycji) towarów. Ma umiejętności i wiedzę, która umożliwia mu udział w realizacji planów sprzedażowych przedsiębiorstw, w tym poprzez utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z partnerami handlowymi.

Absolwent specjalności ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI BIZNESOWYMI uzyskuje przygotowanie do planowania, koordynacji i kontroli działania zakładu (przedsiębiorstwa) o różnym profilu działalności; opracowuje strategię organizacji; kreuje, wdraża i kontroluje realizację planów krótko-, średnio- i długoterminowych; odpowiada za kontakty i pozyskiwanie nowych klientów.

 

Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, menadżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności.

Może pracować jako:

 • Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu
 • Spedytor
 • Specjalista do spraw logistyki
 • Kierownik przedsiębiorstwa spedycyjnego
 • Kierownik przedsiębiorstwa transportowego
 • Kierownik do spraw strategii i planowania
 • Kierownik / właściciel zakładu usługowego
 • Właściciel małego sklepu
Polecane strony