Zarządzanie zasobami ludzkimi

SYLWETKA ABSOLWENTA

Wybór grupy zajęć specjalnościowych z Zarządzania zasobami ludzkimi oprócz wiedzy i umiejętności zgodnych z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Ekonomia pozwala zdobyć niezbędną wiedzę  i umiejętności z zakresu praktyki zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii, kompetencji interpersonalnych, przywództwa i skutecznego motywowania. Absolwent zna prawo pracy i potrafi wykorzystywać techniki IT do wspomagania zarządzania zasobami ludzkimi.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

  • agencje pracy,
  • działy kadr,
  • działy human resource w urzędach i przedsiębiorstwach.

PRZYKŁADOWE STANOWISKA

  • specjalista ds. rekrutacji,
  • specjalista ds. kadr,
  • specjalista ds. szkoleń.

Polecane strony