Zarządzanie zasobami ludzkimi

Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi
studia pierwszego stopnia
(licencjackie, 3 lata)
profil praktyczny
Sylwetka absolwenta Studia na kierunku Ekonomia dają możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy teoretycznej wraz ze specjalistycznymi umiejętnościami popartymi praktykami zawodowymi. Program studiów przygotowuje do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) oraz samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi adresowana jest do osób zainteresowanych zarządzaniem zasobami ludzkimi, najważniejszym kapitałem we współczesnej gospodarce. Absolwent tej specjalności pozna praktykę zarządzania zasobami ludzkimi, zdobędzie wiedzę na temat przywództwa i skutecznego motywowania. Nabędzie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz pozna psychologię i jej znaczenie dla każdej organizacji.

Przykładowe miejsca pracy: działy kadr lub human resource w przedsiębiorstwach i urzędach

Przykładowe stanowiska: specjalista ds. personalnych, specjalista ds. kadr, specjalista ds. obsługi klienta

 

Polecane strony