Zarządzanie zasobami ludzkimi SP

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji słuchaczy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w tym zarządzania szkoleniami, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, ochronie danych osobowych. Studia odpowiadają na zapotrzebowanie rynku, na którym kapitał ludzki odgrywa coraz ważniejszą rolę jako czynnik rozwoju, zarówno na poziomie makro, jak i mikro.

Absolwent studiów będzie przygotowany do pracy w komórkach organizacyjnych firmy odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym za zarządzanie szkoleniami, ocenę pracowniczą, motywowanie. Absolwent otrzyma również przygotowanie psychologiczne do pracy z ludźmi.

Przykładowe przedmioty:

  • Psychologia organizacji,
  • Rola działu HR w firmie,
  • Zarządzanie procesami szkoleniowymi,
  • Przywództwo i motywowanie,
  • IT w procesach zarządzania zasobami ludzkimi,
  • Gospodarka oparta na wiedzy,
  • Dokumentacja pracownicza,
  • Prawo pracy i ochrona danych osobowych,
  • Komunikacja w zespole pracowniczym
Polecane strony