Zarządzanie Zasobami Ludzkimi II stopnia

SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia na specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi pozwalają pogłębić wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania organizacji gospodarczych i publicznych, metod projektowania i wdrażania systemów zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwent posiada nowoczesną i użyteczną wiedzę z zakresu doboru, okresowego oceniania, motywowania, szkolenia i rozwoju pracowników i menedżerów, prawa pracy oraz elastycznych form zatrudniania i organizacji pracy. Potrafił rozpoznać i rozwiązać złożone problemy zarządzania zasobami ludzkimi. Zdobywa umiejętność sprawowania funkcji kierowniczych i funkcji samodzielnych specjalistów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstw oraz instytucji sektora publicznego.

Przykładowe miejsca pracy

  • wszystkie rodzaje przedsiębiorstw,
  • instytucje,
  • urzędy,
  • własna firma.

Przykładowe stanowiska

  • specjalista ds. kadr lub zarządzania zasobami ludzkimi,
  • doradca personalny,
  • specjalista ds. rekrutacji pracowników,
  • specjalista ds. rozwoju zawodowego,
  • menedżer personalny,
  • właściciel własnej firmy.

Polecane strony