Zarządzanie projektem SP

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i kształcenie umiejętności z zakresu zarządzania złożonymi przedsięwzięciami – projektami. Treści kształcenia realizowane w ramach prezentowanych studiów podyplomowych obejmują całokształt problematyki zarządzania projektami, w tym inicjowanie i definiowanie projektu, najistotniejsze narzędzia planistyczne, takie jak struktury analizy pracy, diagramy organizacji, harmonogramy projektu, diagramy Gantta,  plany ryzyka, kontrola realizacji projektu, metody oceny jego rentowności.  Ponadto, treści obejmują problematykę związaną z tworzeniem zespołu projektowego, doboru członków zespołu, czy utrzymanie wysokiego poziomu motywowania, komunikacji i negocjacji – niezbędnych umiejętności w zarządzaniu projektem.

 

Przedmioty

  1. Zarządzanie projektem
  2. Zarządzanie ryzykiem
  3. Zarządzanie zespołem projektu
  4. Zarządzanie zmianą
  5. Metody oceny rentowności projektu
  6. Narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektem
  7. Regulacje formalno – prawne w zarządzaniu projektem
  8. Komunikacja i negocjacje w projekcie
Polecane strony