Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie SP

Adresatami studiów są; kadra zarządzająca/kierownicza przedsiębiorstw, pracownicy odpowiedzialni za  logistykę w przedsiębiorstwie, osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Absolwenci są przygotowani  do pracy w różnych typach przedsiębiorstwach:. transportowych, spedycyjnych, logistycznych, oraz w komórkach  odpowiedzialnych za sprawy logistyki, zaopatrzenia, zbytu, spedycji i transportu oraz obrotu towarowego w krajowej i międzynarodowej skali, ze szczególnym uwzględnieniem rynków UE .

Przedmioty;

 1. Zarządzanie
 2. Zarządzanie jakością
 3. Podstawy logistyki
 4. Zarządzanie produkcją i usługami
 5. Logistyka produkcji
 6. Transport i spedycja
 7. Logistyka zaopatrzenia
 8. Logistyka dystrybucji
 9. Gospodarka magazynowa
 10. Towaroznawstwo, opakowalnictwo, przechowalnictwo
 11. Zarządzanie procesami
 12. Systemy IT w logistyce
 13. Prawo ubezpieczeniowe i transportowe
 14. Ładunkoznawstwo
Polecane strony