Zarządzanie kryzysowe SP

Studia są przeznaczone dla osób, których zainteresowania koncentrują się wokół szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego. Absolwenci są wyposażeni w  wiedzę, umiejętności i kompetencje  z zakresu zarządzania kryzysowego, znają istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania; rozumieją i stosują zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej; znają zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa; umieją rozwiązywać problemy zawodowe; potrafią przetwarzać oraz udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Przykładowe przedmioty:

 • Zarządzanie kryzysowe
 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • System bezpieczeństwa narodowego
 • Administracja publiczna
 • Wstęp do nauki o państwie i polityce
 • Wstęp do nauki o bezpieczeństwie
 • Prawne podstawy bezpieczeństwa
 • Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
 • Terroryzm i przestępczość zorganizowana
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • Kierowanie zespołem
Polecane strony