Zamówienia publiczne SP

Celem studiów jest przekazanie odpowiedniego zakresu wiedzy oraz szerokiej praktyki w obszarze zamówień publicznych, przygotowanie do wykonywania zadań w zakresie obsługi zamówień publicznych. Studia umożliwią pozyskanie i pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych na różnych etapach procesu przygotowania i dokumentowania zamówień publicznych,

zdobycie i rozszerzenie wiedzy związanej z regulacjami prawno-ekonomicznymi dotyczącymi zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej, wymianę doświadczeń z praktykami działającymi na rynku zamówień publicznych, nabycie i rozwinięcie umiejętności rozwiązywania problemów decyzyjnych i realizacji przedsięwzięć w oparciu o prawo zamówień publicznych.

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych jest przygotowany do wykonywania zadań związanych z obsługą zamówień publicznych zarówno w jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz innych podmiotach i instytucjach publicznych, jak i w podmiotach sektora prywatnego, ubiegających się o zamówienia publiczne.

Przykładowe przedmioty:

 • Elementy prawa cywilnego
 • Elementy prawa handlowego
 • System zamówień publicznych w Polsce
 • Zamówienia publiczne w praktyce
 • Umowy w zamówieniach publicznych
 • Zamówienia publiczne w UE
 • Środki ochrony prawnej w procedurze zamówień publicznych
 • Zamówienia publiczne w orzecznictwie sądowym
 • System kontroli zamówień publicznych
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Elektronizacja zamówień publicznych
Polecane strony