XVII WARMIŃSKO-MAZURSKI DZIEŃ FIZJOTERAPII

Olsztyńska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Fizjoterapii
oraz
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie

zapraszają 27 maja 2023r. na

  XVII Warmińsko-Mazurski Dzień Fizjoterapii w Olsztyńskiej Szkole Wyższej

 TEMAT: Nowoczesne metody rehabilitacji pediatrycznej

MIEJSCE: OSW ul. Bydgoska 33, s.100E

Wydział Nauk o Zdrowiu Olsztyńskiej Szkoły Wyższej (OSW) od wielu lat organizuje coroczne konferencje naukowo-metodyczne w zakresie wiedzy i umiejętności praktycznych stosowanych w fizjoterapii. Tematami wiodącymi tych konferencji były problemy dotyczące metod i postępowania rehabilitacyjnego w leczeniu głównych zagrożeń zdrowotnych społeczeństwa w takich jednostkach chorobowych jak: choroby układu krążenia, układu nerwowego, zagrożeń nowotworowych, chorobach metabolicznych. Na jednej z konferencji dyskutowano o metodach fizjoterapii wykorzystywanych w opiece geriatrycznej, tak potrzebnej w utrzymaniu wydolności i sprawności fizycznej tej populacji.

W dniu 27 maja 2023 roku odbędzie się konferencja XVII Warmińsko-Mazurski Dzień Fizjoterapii w Olsztyńskiej Szkole Wyższej. W ramach tej konferencji koncentrujemy uwagę na omówieniu problemów opieki rehabilitacji pediatrycznej.

Wczesne wychwycenie oznak deficytów morfologicznych czy fizjologicznych i odpowiednie działania profilaktyczne w pediatrii z wykorzystaniem znanych metod fizjoterapii pediatrycznej, zgodnie z zasadami EBM ( Evidense Base Medicine ) może przywrócić zdrowie dzieciom i zapewnić im dalszy prawidłowy rozwój. Wczesna interwencja fizjoterapii pediatrycznej w postaci stymulacji fizykalnej, ćwiczeń usprawniających, zgodnie z uznanymi w medycynie metodami rehabilitacji pediatrycznej, oraz informowanie rodziców o stanie zdrowia dziecka i metodach właściwej opieki nad nim może przywrócić mu zdrowie i łagodzić skutki wieloletniej niepełnosprawności. Informacja z badania lekarskiego chorego dziecka musi ustalić optymalny  obraz  ich   rozwoju psychofizycznego  i zobowiązać fizjoterapeutę pediatrycznego do jak najszybszego  rozpoczęcia postępowania rehabilitacji pediatrycznej.

Do podjęcia dyskusji o tych problemach w trakcie konferencji zapraszamy do OSW lekarzy, fizjoterapeutów pediatrycznych, pedagogów specjalnych oraz psychologów klinicznych pracujących na co dzień w obszarze pediatrii.

Komitet Naukowy:

 • Prof. dr hab. Aleksander Ronikier – przewodniczący
 • Prof. dr hab. n. med. Marta Woldańska-Okońska, UMwŁ
 • Prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski
 • prof. dr hab. n.med. Krzysztof Kwiatkowski
 • Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Trzaska
 • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Klukowski
 • Prof. dr hab. Bartosz Molik
 • dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek
 • Dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. UWM
 • Dr hab. Agnieszka Kędra, prof. AWF
 • Assoc. Prof. PaedDr. Dagmar Pavlu CSc.,Charles University in Prague

Patronat honorowy:
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin
Prezydent Miasta Olsztyna Piotr Grzymowicz
Krajowa Izba Fizjoterapeutów
Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska

Współorganizatorzy:
Centrum Postawy Ciała
MedBox 3.0

Partner:
Fizjostacja Dominik Sitarski

Patronat medialny:
Polskie Radio Olsztyn

Komitet organizacyjny:

 • Dr Anna Prusik, prof. OSW – przewodnicząca
 • Dr Mateusz Worobel
 • Dr Zbigniew Wójcik
 • Mgr Joanna Beczyńska

Rejestracja uczestników on-line REJESTRACJA

Opłata za udział w konferencji:

 • do końca kwietnia 175 zł
 • do 22 maja 200 zł
 • studenci OSW nieodpłatnie

Opłatę należy wnieść do 22 maja 2023 r. na konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego
73 1130 1189 0025 0161 5620 0003

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, Dzień Fizjoterapii 2023

Kontakt:

email: joanna.beczynska@osw.edu.pl
nr tel.   607 442 027

 

PROGRAM

10:00-10:15 Otwarcie konferencji (sala 100 E) – dr Agnieszka Górska, prof. OSW, Rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej
10:15-10:45 Prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski, Nowoczesne metody w rehabilitacji wieku rozwojowego
10:45-11:00 Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Trzaska, Przegląd możliwości rehabilitacji dziecięcej w znaczeniu ortopedycznym
11:00-11:30 Dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. UWM, Wady postawy ciała – skąd się biorą, czy są groźne, jak je leczyć?
11:30-12:00 Przerwa kawowa
12:00-12:20 Dr hab. Agnieszka Kędra, prof. AWF, mgr Aleksandra Kolwicz-Gańko,

dr Przemysław Kędra, dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. UWM, Częstość występowania oraz czynniki ryzyka bólu kręgosłupa u dzieci i młodzieży

12:20-12:40 Dr Katarzyna Balewska-Juras, Występowanie rzadkich zespołów genetycznych u dzieci potrzebą nowych rozwiązań fizjoterapii
12:40-13:00 Mgr Aleksandra Kolwicz-Gańko, dr hab. Agnieszka Kędra, prof. AWF,

dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. UWM, Wiedza fizjoterapeutów na temat diagnostyki i fizjoterapii dzieci z uogólnioną hipermobilnością stawów

13:00-13:45 WARSZTAT 1   Mgr Martyna Worobel, Pielęgnacja noworodka w systemie NDT BOBATH
WARSZTAT 2     Mgr Dominik Sitarski, Diagnostyka postawy ciała młodzieży
13:45-14:15 Prof. dr hab. n. med. Marta Woldańska-Okońska, Prof. dr hab. Aleksander Ronikier, Metody rehabilitacji pocovidowej
14:15-14:35 Piotr Wójcik, dr Paulina Ewertowska, dr hab. Agnieszka Kędra, prof. AWF, Assoc. Prof. Dagmar Pavlu CSc., dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. UWM, Diagnostyka i leczenie skoliozy idiopatycznej – ocena wiedzy fizjoterapeutów z Polski i Republiki Czeskiej (plakat)
14:35-14:55 Mgr Alicja Grydź, Korelacja wzorca oddechowego i dysfunkcji czaszkowo-żuchwowych u dzieci i młodzieży – przegląd literatury
14:55-15:15 Dyskusja

Podsumowanie konferencji – prof. dr hab. Aleksander Ronikier

15:15-16:00 WARSZTAT 3

mgr Alicja Grydź, mgr Aleksandra Kolwicz-Gańko, dr hab. Dariusz Czaprowski,prof. UWM,

Korelacja postawy ciała, oddechu i stabilizacji u dzieci i młodzieży

 

PRELEGENCI – afiliacje

prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski Katedra Rehabilitacji i Ortopedii, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, UWM w Olsztynie, Klinika Rehabilitacji, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

Assoc. Prof. PaedDr. Dagmar Pavlu CSc. Faculty of Physical Education and Sport Charles University, Praga, Republika Czeska

prof. dr hab. Aleksander Ronikier Rektor Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula w  Warszawie, Katedra Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Olsztyńska Szkoła Wyższa

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Trzaska Wydział Nauk o Zdrowiu, Olsztyńska Szkoła Wyższa

prof. dr hab. n. med. Marta Woldańska-Okońska Kierownik Kliniki Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej UM w Łodzi

dr hab. Dariusz Czaprowski prof. UWM, Katedra Fizjoterapii, Szkoła Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Katedra Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Olsztyńska Szkoła Wyższa; Centrum Postawy Ciała w Olsztynie

dr hab. Agnieszka Kędra, prof. AWF Zakład Fizjoterapii Stosowanej, Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej

dr Katarzyna Balewska-Juras Katedra Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Olsztyńska Szkoła Wyższa

dr Paulina Ewertowska Wydział Kultury Fizycznej, Kierownik Pracowni Fizjoterapii Klinicznej Wieku Rozwojowego, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

dr Przemysław Kędra Zakład Sportów Wodnych i Zimowych, Wydział Wychowania Fizycznego i  Zdrowia, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej

mgr Alicja Grydź Katedra Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Olsztyńska Szkoła Wyższa

mgr Aleksandra Kolwicz-Gańko Katedra Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Olsztyńska Szkoła Wyższa; Centrum Postawy Ciała w Olsztynie

mgr Martyna Worobel MedBox3.0, Katedra Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Olsztyńska Szkoła Wyższa

mgr Dominik Sitarski Fizjostacja; Katedra Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Olsztyńska Szkoła Wyższa

Piotr Wójcik Katedra Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Olsztyńska Szkoła Wyższa; Centrum Postawy Ciała w Olsztynie

Polecane strony