Wykorzystanie komunikacji alternatywnej i nowoczesnych technologii w pracy z osobami niemówiącymi – aspekty terapeutyczne –

Program szkolenia

Część teoretyczna:

 • Metody określające stan mózgu
 • Charakterystyczne cechy w klinicznej diagnozie stanów zaburzeń świadomości
 • Komunikacja alternatywna, a neuroplastyczność mózgu
 • Rola zmysłów (wzrok, słuch, węch itd.) w odbiorze i nadawaniu komunikatów
 • Zmysły a nowoczesne technologie
 • Stymulacja polisensoryczna wstępem do korzystania z nowoczesnych technologii – jak ją prowadzić ?
 • Pamięć węchowa a komunikacja niewerbalna
 • Grupy odbiorców alternatywnych metod komunikacji
 • Wykorzystanie komunikacji alternatywnej w aspekcie medyczno-prawnym

Część praktyczna:

 • System C-eye (cyberoko) – praktyczne aspekty pracy z pacjentem dorosłym i dziećmi:
 • Struktury anatomiczne niezbędne do pracy z systemem C-eye
 • Budowa anatomiczna i rodzaje ruchów oka
 • Nowoczesne technologie WSPARCIEM w ocenie stanu neurologicznego oraz neurorehabilitacji Pacjenta
 • Badanie zmysłów (wzrok, słuch) i funkcji poznawczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
 • Główne moduły i ich zastosowanie w terapii
 • Wpływ neurorehabilitacja i komunikacji na stan emocjonalny Pacjenta
 • System eyefeel – wykorzystanie urządzenia do pracy z dziećmi
 • Animacje interaktywne, terapeutyczne, edukacyjne w pracy z dziećmi
 • Trening wzroku, terapia rozwojowa, komunikacja alternatywna, rozrywka – jedno urządzenie, wiele możliwości
 • Wskazówki terapeutyczne pracy z Pacjentem neurologicznym osoba terapeuty
 • metodyka pracy z Pacjentem neurologicznym z wykorzystaniem systemu C-eye
 • warianty postępowania terapeutycznego – przykłady
 • Cyberoko a pacjenci świadomi z rurką tracheostomijną
 • Case study
 • Proteza mowy „Mówik”, „GoToTalk” itp.
 • Różnorodność komunikatorów
 • Funkcja skanowania – dla kogo i dlaczego?
 • Wymagania systemowe
 • Nowoczesne technologie a nauka szkolna

Odbiorcy szkolenia: logopedzi, neurologopedzi, terapeuci, rodzice, opiekunowie i sami Pacjenci

Informacje dodatkowe: Szkolenie wzbogacone jest autorskimi materiałami multimedialnymi – filmy, zdjęcia, pokazy. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

Termin szkolenia:  05.07.2019 r. (termin zostanie potwierdzony po zebraniu grupy)
Cena: 380 zł
Czas trwania: 10 h

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie go na na adres:

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
ul. Jagiellońska 59
10-283 Olsztyn
z dopiskiem: Dziekanat

lub zeskanowany na adres e-mail: dziekant@wsiie.olsztyn.pl

formularz zgłoszeniowy-szkolenie