Wyjazd w ramach Programu ERASMUS + Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt w Niemczech


W dniach 8-12 października 2018r. w ramach programu ERASMUS+  zrealizowany został wyjazd dydaktyczny do Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt w Niemczech. Naszą Uczelnię reprezentowały dr Agnieszka Górska, dr Anna Prusik, dr Monika Staszewicz.

Głównym celem wyjazdu była  wymiana kadry akademickiej w ramach dwustronnej współpracy między międzynarodowymi uczelniami partnerskimi. Wartością dodaną wyjazdu było nabycie wiedzy  na temat struktury i oferty edukacyjnej uczelni partnerskiej, jej zaplecza naukowego, a także poszerzenie kompetencji w oparciu o dobre praktyki, zgodnie z zasadą uczenia się przez całe życie. Wyjazdowi towarzyszyły  także spotkania sprzyjające doskonaleniu umiejętności i nawiązywaniu kontaktów zawodowych, podczas których omawiane były między innymi zagadnienia dotyczące umiędzynarodowienia uczelni, współpracy dydaktyczno-naukowej, a także możliwości wspólnej realizacji projektów unijnych. Dyskusje w ramach spotkań  formalnych i nieformalnych zachęcały do wymiany doświadczeń,  poruszały kwestie w zakresie funkcjonowania uczelni oraz możliwości zdobywania doświadczenia międzynarodowego.

A.P.

Galeria

Polecane strony