BIP

Rada Wydziału

RADA WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W KĘTRZYNIE WSIiE TWP

 • dr Anna Prusik
  p.o. Dziekana Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie
 • dr Dariusz Jurczak
  kierownik Katedry Administracji
 • dr Stanisław Szmitka
  kierownik Katedry Ekonomii
 • dr Dorota Bartnicka
  kierownik Katedry Pedagogiki
 • prof. dr hab. Jerzy Suchta
  przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr Dominik Hryszkiewicz
  przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr Anna Michalczyk
  przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr Joanna Szkatuła
  przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • Danuta Całka
  przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • Marlena Lutarewicz
  przedstawiciel studentów
 • Magdalena Kuleszo
  przedstawiciel studentów
Polecane strony