Katedry WZ


Katedra Ekonomii i Zarządzania


Kierownik: dr Stanisław Szmitka, prof. OSW

ekonomia

 • prof. dr hab.  Mykhailo Luchko
 • dr hab. inż. Ryszard Walkowiak
 • dr Wojciech Jurkiewicz, prof. OSW
 • dr Elżbieta Lorek
 • dr Anna Michalczyk
 • dr Katarzyna Pietrzak-Kaszubska
 • dr Monika Kośko
 • dr Anna Suchorab

 

 • prof. dr hab. Wasyl Bilczak
 • dr Małgorzata Kobylińska
 • dr Zdzisław Rapacki
 • dr Marek Garbowski
 • dr Artur Wyszyński
 • dr Lesław Markowski
 • mgr Anna Andrejuk
 • mgr Dorota Kępka
 • mgr Joanna Stempińska
 • mgr Wojciech Sobina
 • mgr Łukasz Jędrzejczyk
zarządzanie

 • dr hab. Ryszard Walkowiak
 • dr Anna Suchorab

 

 • dr hab. Wojciech Kozłowski
 • dr Joanna Petrykowska
 • dr Agata Opalska-Kasprzak
 • dr Jarosław Skorwider-Namiotko
 • dr Grzegorz Szczubełek
 • mgr Katarzyna Czatrowska
 • mgr Krzysztof Rzepczyński

Katedra Pedagogiki i Filologii


Kierownik: dr Mariusz Wawrzyniak

 • dr Agnieszka Górska, prof. OSW
 • dr Anna Prusik, prof. OSW
 • dr Dorota Bartnicka
 • dr Wojciech Jurkiewicz, prof. OSW
 • dr Mariusz Wawrzyniak
 • dr Adam Marzewski

 

 • prof. dr hab. Andrzej Olubiński
 • dr hab. Urszula Bartnikowska
 • dr Łucja Kabzińska
 • dr MariaTruszkowska
 • dr Jolanta Wójcik
 • dr Roman Sokulski
 • mgr Irena Mysakowska
 • mgr Monika Krupa
 • mgr Iwona Sieluk
 • mgr Anna Szatkowska
 • mgr Iwona Rudowska

Katedra Administracji


Kierownik: dr Dariusz Jurczak

 • dr Wojciech Jurkiewicz, prof. OSW
 • dr Katarzyna Pietrzak-Kaszubska
 • dr Adam Dolny
 • dr Ireneusz Bembas

 

 • prof. dr hab. Wasyl Bilczak
 • dr hab. Waldemar Tomaszewski
 • dr Magdalena Baranowska
 • dr Katarzyna Piecha-Śmieszna
 • dr Anna Rolka
 • dr Janusz Bryk
 • dr Jakub Doliński
 • dr Robert Leonowicz
 • dr Jan Chojnowski
 • mgr Grażyna Zdanowska
 • mgr Michał Cupiał
 • mgr Tomasz Miroński
Polecane strony