Informator ECTS, efekty kształcenia

Sylabusy z poszczególnych przedmiotów planu studiów są dostępne w sekretariacie WZ pokój nr 114 

Szczegóły dotyczące systemu ECTS w Uczelni są dostępne pod adresem http://www.wsiie.olsztyn.pl/uczelnia/ksztalcenie/

Polecane strony