BIP

Dziekan

Dziekan Filii/Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

 dr Anna Prusik


Dyżury dziekana

 Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie pok. 114

3.11.2019           godz.          13.20-14.00

11.01.2020        godz.           15.45-16.40

8.02.2020        godz.           12.50-13.20

22.02.2020      godz.           12.05.-13.20

7.03.2020         godz.          13.00-16.00

25.04.2020      godz.           13.00-14.00

23.05.2020      godz.           13.00-14.00

 

Wydział Nauk Humanistyczno -Społecznych

w każdą środę       godz.       10.00-12.00

1.12.20219        godz.           11.10-14.00

18.01.2020      godz.          10.00-11.00

23.02.2020     godz.          12.50-13.20

8.03.2020       godz.          12.50-13.20

26.04.2020     godz.         12.50-13.20

6.06.2020        godz.         12.00-13.00

Polecane strony