Informator ECTS, efekty kształcenia

Sylabusy z poszczególnych przedmiotów planu studiów są dostępne w sekretariacie WZ pokój nr 114 

Szczegóły dotyczące systemu ECTS w Uczelni są dostępne pod adresem http://www.wsiie.olsztyn.pl/ksztalcenie/informator-ects.html

Polecane strony