Programy i plany studiów

Rok akademicki 2021/2022


FIZJOTERAPIA

  • studia jednolite magisterskie

2021-22 Sylabusy I rok Fizjoterapia
2021-22 Sylabusy II rok Fizjoterapia
2021-22 Sylabusy III rok Fizjoterapia
2021-22 Sylabusy IV rok Fizjoterapia

  • studia II stopnia – uzupełniające magisterskie

Fizjoterapia_sylabusy_II stopień_I rok
Fizjoterapia_sylabusy_II stopień_II rok

Fizjoterapia_wykaz przedmiotów_jednolite studia magisterskie_wg standardu
Fizjoterapia_wykaz przedmiotów_jednolite studia magisterskie_ stacjonarne
Fizjoterapia_wykaz przedmiotów_ jednolite studia magisterskie_niestacjonarne.doc
Fizjoterapia_wykaz przedmiotów_studia II stopnia


KOSMETOLOGIA

  • studia I stopnia

Kosmetologia_I rok_I_stopnia
Kosmetologia_II_rok_I_stopnia
Kosmetologia_III_rok_I_stopnia
Kosmetologia_wykaz przedmiotów_studia I stopnia_stacjonarne

  • studia II stopnia – uzupełniające magisterskie

Kosmetologia_I_rok_II_stopnia
Kosmetologia_II_rok_II_stopnia
Kosmetologia_wykaz przedmiotów_studia II stopnia


WYCHOWANIE FIZYCZNE

Wychowanie fizyczne_wykaz przedmiotów_studia I stopnia niestacjonarne
Wychowanie fizyczne_wykaz przedmiotów_studia II stopnia niestacjonarne

Rok akademicki 2020/2021


FIZJOTERAPIA

  • studia jednolite magisterskie

Fizjoterapia sylabusy I rok jednolite mgr
Fizjoterapia sylabusy II rok jednolite mgr
Fizjoterapia sylabusy III rok jednolite mgr
Fizjoterapia sylabusy IV rok jednolite mgr
Fizjoterapia w pediatrii_sylabus IV rok jednolite mgr
Fizjoterapia w sporcie i rekreacji_sylabus_IV rok jednolite mgr
Fizjoterapia w geriatrii_sylabus IV rok jednolite mgr

  • studia II stopnia – uzupełniające magisterskie

Fizjoterapia_sylabusy_II stopień_I rok
Fizjoterapia_sylabusy_II stopień_II rok

Fizjoterapia_wykaz przedmiotów_jednolite studia magisterskie_wg standardu
Fizjoterapia_wykaz przedmiotów_jednolite studia magisterskie_ stacjonarne
Fizjoterapia_wykaz przedmiotów_ jednolite studia magisterskie_niestacjonarne.doc
Fizjoterapia_wykaz przedmiotów_studia II stopnia


KOSMETOLOGIA

Kosmetologia_I rok_I_stopnia
Kosmetologia_II_rok_I_stopnia
Kosmetologia_rok_III_I_stopnia

Kosmetologia_wykaz przedmiotów_studia I stopnia_stacjonarne
Kosmetologia_wykaz przedmiotów_studia II stopnia


WYCHOWANIE FIZYCZNE

Wychowanie fizyczne I rok I stopień niestacjonarne
Wychowanie fizyczne II rok I stopień niestacjonarne
Wychowanie fizyczne III rok I stopnia stacjonarne weekendowe

Wychowanie fizyczne II rok II stopień
Wychowanie fizyczne I rok II stopień

Rok akademicki 2019/2020


KOSMETOLOGIA

Kosmetologia_II stopień_I rok


Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne_sylabusy_lic_III rok

Polecane strony