BIP

Wydawnictwo

Wydawnictwo Uczelniane
Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie


Wydajemy: 

Publikacje książkowe z dorobku naukowego autorów związanych z WSIiE TWP w Olsztynie, skrypty oraz czasopismo Warmińsko Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne, ponadto: “Silva Rerum” – czasopismo studentów i pracowników WSIiE, publikacje okazjonalne.

 Wydawnictwo Uczelniane pełni rolę służebną wobec środowiska naukowego WSIiE TWP w Olsztynie. To wyznacza zakres i tematykę jego działalności. Wydawnictwo publikuje zarówno skrypty i podręczniki dla studentów, jak też i ważne pozycje z dorobku naszych kadr naukowych, rezultaty bieżących prac badawczych w dziedzinach socjologii, pedagogiki, nauk społecznych, informatyki, ekonomii i ekonometrii.

Licząc same pozycje książkowe, dorobiliśmy się już blisko 90 tytułów. Prace o mniejszych rozmiarach, dokumentacja bieżących przedsięwzięć badawczych na naszej uczelni, znajdowały swoje miejsce w Rocznikach Naukowych, które od 2012 roku przeobraziliśmy w Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy – Nauki społeczne.

Wydajemy też bezpłatne uczelniane czasopismo “Silva Rerum”, towarzyszące Szkole od początków istnienia.

Polecane strony