Rada Naukowa

Zarządzeniem nr 14/2017 Rektora WSIiE TWP w Olsztynie z dnia 20 czerwca 2017 r. została powołana Rada Naukowa Wydawnictwa Uczelnianego w składzie:

  • Dr hab. Dorota Plucińska, prof. WSIiE TWP w Olsztynie – przedstawiciel kierunku pedagogika
  • Dr hab. Helena Głogowska, prof. WSIiE TWP w Olsztynie – przedstawiciel kierunków administracja i socjologia
  • Dr Małgorzata Gałęziowska – przedstawiciel kierunku socjologia
  • Dr Magdalena Wolińska – przedstawiciel kierunku administracja
  • Dr Stanisław Szmitka – przedstawiciel kierunku ekonomia
  • Mgr Małgorzata Dumkiewicz – Dyrektor Wydawnictwa Uczelnianego – Przewodnicząca Rady Naukowej Wydawnictwa Uczelnianego
Polecane strony