BIP

Rada Naukowa

Zarządzeniem nr 5/2019 Rektora WSIiE TWP w Olsztynie z dnia 5 marca 2019 r. została powołana Rada Naukowa Wydawnictwa Uczelnianego w składzie:

  • mgr Katarzyna Wałdyk – Przewodnicząca Rady Naukowej Wydawnictwa Uczelnianego
  • dr hab. Dorota Plucińska, prof. WSIiE TWP w Olsztynie – przedstawiciel kierunku pedagogika
  • prof. dr hab. Aleksander Łuczak – przedstawiciel kierunku administracja
  • prof. dr hab. Mykhaulo Luchko – przedstawiciel kierunku ekonomia
Polecane strony