Wydawnictwo


Kontakt:

Dyrektor Wydawnictwa
mgr Małgorzata Dumkiewicz

tel. 89 534 71 53 wew. 44
kom. 519 062 018
e-mail: wydawnictwo@wsiie.olsztyn.pl

 

Wydajemy: 

Publikacje książkowe z dorobku naukowego autorów związanych z WSIiE TWP w Olsztynie, skrypty oraz czasopismo Warmińsko Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne, ponadto: „Silva Rerum” – czasopismo studentów i pracowników WSIiE, publikacje okazjonalne.

 Wydawnictwo Uczelniane pełni rolę służebną wobec środowiska naukowego WSIiE TWP w Olsztynie. To wyznacza zakres i tematykę jego działalności. Wydawnictwo publikuje zarówno skrypty i podręczniki dla studentów, jak też i ważne pozycje z dorobku naszych kadr naukowych, rezultaty bieżących prac badawczych w dziedzinach socjologii, pedagogiki, nauk społecznych, informatyki, ekonomii i ekonometrii.

Licząc same pozycje książkowe, dorobiliśmy się już blisko 90 tytułów. Prace o mniejszych rozmiarach, dokumentacja bieżących przedsięwzięć badawczych na naszej uczelni, znajdowały swoje miejsce w Rocznikach Naukowych, które od 2012 roku przeobraziliśmy w Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy – Nauki społeczne.

Wydajemy też bezpłatne uczelniane czasopismo „Silva Rerum”, towarzyszące Szkole od początków istnienia.

Polecane strony