ERASMUS+

     

Decyzją Komisji Europejskiej Olsztyńska Szkoła Wyższa w Olsztynie uczestniczy w europejskim programie edukacyjnym Erasmus+.

Program Erasmus+ powstał jako europejski program wymiany studentów, ale z czasem uległ rozszerzeniu. Program ułatwia międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. Program stwarza szkołom wyższym, ich studentom i pracownikom, a także innym instytucjom, które współdziałają z uczelniami, wiele interesujących możliwości włączenia się do współpracy międzynarodowej.

Program Erasmus+ umożliwia:

studentom:

  • realizację części studiów w zagranicznej szkole wyższej i w międzynarodowym otoczeniu,
  • odbycie praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie,
  • polepszenie znajomości języków,
  • poznanie systemu kształcenia i metod nauczania w innym kraju,
  • nawiązanie nowych znajomości,
  • poznanie innych kultur.

nauczycielom akademickim:

  • wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach zagranicznych,
  • wyjazdy na uczelnie i do innych instytucji zagranicznych w celach szkoleniowych (doskonalenie umiejętności i kwalifikacji, wymiana doświadczeń i poszerzanie wiedzy niezbędnej w pracy, udział w szkoleniach itp.),
  • udział w projektach typu kurs intensywny – współpraca z partnerami z innych krajów przy opracowaniu i prowadzeniu cyklu zajęć dydaktycznych dla międzynarodowej grupy studentów.

pracownikom uczelni:

Polecane strony