Władze Uczelni oraz studentki na międzynarodowej konferencji naukowej w Polessku


Dnia 02.04 br. studentki koła naukowego Administracji Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie pod kierunkiem kierownika katedry administracji dra Dariusza Jurczaka wzięły udział w międzynarodowej konferencji naukowej w Polessku (obwód Kaliningradzki) pt. „Innowacyjne myślenie i naukowe wyszukiwanie młodzieży studenckiej
w procesie modernizacji nowoczesnego systemu edukacji”.

Konferencję rozpoczął dr Dariusz Jurczak wykładem pt. „Administracja publiczna a bezpieczeństwo migrującej społeczności lokalnej pogranicza polsko – rosyjskiego”.
W kolejnej części  konferencji w poszczególnych panelach wszyscy studenci przedstawiali swoje prezentacje. Studentki naszej uczelni przedstawiły zarys projektu badawczego pt. „Administracja publiczna a bezpieczeństwo migrującej społeczności lokalnej”, który to projekt zyskał zainteresowanie wśród wszystkich uczestników konferencji. W konkursie na najlepsze wystąpienie na konferencji w humanistycznym panelu studenckim nasze studentki I roku administracji Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie – Alicja Zaborowska i Angelika Janiszewska zajęły I miejsce. Nagrodą będzie przygotowanie publikacji naukowej w Uniwersytecie w Sankt – Petersburgu. W konferencji Uczestniczyły również Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii dr Agnieszka Górska i Dziekan Wydziału Zamiejscowego WSIIE w Kętrzynie dr Anna Prusik oraz tłumacz przysięgły języka rosyjskiego mgr Anna Herman.

Konferencja rozszerza współpracę międzynarodową w zakresie działania Uczelni i kół naukowych: administracji przy WSIiE w Olsztynie/Kętrzynie i koła naukowego przy Uniwersytecie w Sankt – Petersburgu/ Filia w Polessku.

Kolejny dzień pobytu delegacja Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP
w Olsztynie poświęciła na zwiedzanie Kaliningradu, po czym szczęśliwie wróciła do domu.

Galeria

Polecane strony