BIP

Wizyta delegacji z Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Sankt-Petersburgu

30 stycznia 2020 roku w Olsztyńskiej Szkole Wyższej odbyła się wizyta delegacji z  Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Sankt-Petersburgu
w osobach: Prorektor profesor Nadezhda Tcyganowa, Dyrektor Kaliningradzkiej Filii Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Sankt-Petersburgu Alexander Rozhkov, dr Anatolij Kibysh Kierownik Centrum Współpracy Rosyjsko – Polskiej przy Filii Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Sankt-Petersburgu, dr Dariusz Jurczak, kierownik katedry administracji Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. Spotkaniu przewodniczyła Rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej dr Agnieszka Górska. W trakcie spotkania omówiono:

1) perspektywy i warunki wdrożenia programu podwójnego dyplomu
w kierunku “Ekonomia” dla studentów z Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Sankt-Petersburgu,

2) sposób finansowania projektu naukowego „Administracja publiczna
a bezpieczeństwo migrującej społeczności lokalnej na pograniczu polsko-rosyjskim”;

3) wspólne praktyczne działania na temat włączenia uczelni Olsztyńskiej Szkoły Wyższej i Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Sankt-Petersburgu do programu Wymiany Akademickiej “Erasmus+”;

4) możliwość podpisania Umowy o współpracy między Państwowym Uniwersytetem Rolniczym w Petersburgu a Olsztyńską Szkołą Wyższą.

5) organizacja wizyty w Sankt-Petersburgu delegacji Olsztyńskiej Wyższej Szkoły kierowanej przez Rektora dr Agnieszkę Górską.

kierownik katedry administracji
dr Dariusz Jurczak

Polecane strony