BIP

Uroczystość wręczenia dyplomów 2019


JM Rektor oraz Senat
Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

mają zaszczyt zaprosić

na uroczystość wręczenie dyplomów
Absolwentom WSIiE TWP.

 

Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie
18 lipca 2019 roku, godz. 16.30 w sali 108.
Warunkiem odbioru dyplomu na uroczystości jest zgłoszenie
się do Dziekanatu w dniu 18 lipca br., do godz. 16:00

Wydział Nauk Społecznych
19 lipca 2019 roku o godz. 16:30 w sali 208.
Warunkiem odbioru dyplomu na uroczystości jest zgłoszenie
się do Dziekanatu w dniu 19 lipca br., do godz. 16:00

Polecane strony