Wykaz przedmiotów


Wydział Nauk Społecznych
Wykaz przedmiotów  w roku akademickim 2021-2022

Kierunek Administracja

Studia I stopnia

Plan rok 1 Administracja
Plan rok 2 Administracja publiczna
Plan rok 3 Administracja publiczna

Studia II stopnia
Plany 1 rok MU Administracja publiczna

Kierunek Ekonomia

Studia I stopnia

Plan Rachunkowość i finanse 2 rok lic
Plan Rachunkowość i finanse 3 rok lic

Studia II stopnia

Plan ZZL 2 rok MU
Plan Finanse i rach. 1 rok MU
Plan Finanse i rach. 2 rok MU

Kierunek Filologia

Studia I stopnia

Plan rok 1 Fil lic_
Plan rok 2 Fil-Trans lic
Plan rok 3 Fil-Trans lic

Kierunek Pedagogika

Studia I stopnia

Plan Pedagogika 1 rok lic

Studia II stopnia

Plan RzEK MU 1 rok
Plan RzEK MU 2 rok
Plan SzPU MU 1 rok

Plan TPzWWRDz 1 rok MU
Plan TPzWWRDz 2 rok MU


Wydział Nauk o Zdrowiu
Wykaz przedmiotów  w roku akademickim 2021-22

Kierunek Fizjoterapia

Studia jednolite magisterskie

Fizjoterapia_wykaz przedmiotów_ jednolite studia magisterskie_niestacjonarne.doc
Fizjoterapia_wykaz przedmiotów_jednolite studia magisterskie_ stacjonarne
Fizjoterapia_wykaz przedmiotów_jednolite studia magisterskie_wg standardu

Studia II stopnia
Fizjoterapia_wykaz przedmiotów_studia II stopnia

Kierunek Kosmetologia

Studia I stopnia
Kosmetologia_wykaz przedmiotów_studia I stopnia_stacjonarne

Studia II stopnia
Kosmetologia_wykaz przedmiotów_studia II stopnia

Kierunek Wychowanie fizyczne

Studia I stopnia
Wychowanie fizyczne_wykaz przedmiotów_studia I stopnia niestacjonarne

Studia II stopnia
Wychowanie fizyczne_wykaz przedmiotów_studia II stopnia niestacjonarne


Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie
Wykaz przedmiotów  w roku akademickim 2021-2022

Kierunek Administracja

Studia I stopnia
Administracja rok I
Ochrona danych osobowych rok II
Administracja publiczna rok III

Studia II stopnia
Administracja publiczna rok I MU
Administracja publiczna rok II MU

Kierunek Ekonomia

Rachunkowość i finanse rok II
Rachunkowość i finanse rok III

Kierunek Pedagogika
Pedagogika rok I
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną rok II
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagoiczną rok III

 


* wszystkie pliki są spakowane w formacie 7z na licencji GPL. Program można pobrać ze strony http://www.7-zip.org

Polecane strony