Praca dyplomowa

 


Senacka Komisja Etyki Badań Naukowych


Regulamin Działania Senackiej Komisji Etyki Badań Naukowych 
Karta zgłoszenia projektu badań do oceny etycznej – zał. 1
Informacja dla osoby biorącej  udział w projekcie badawczym- zał. 2
Zgoda badanego na udział w projekcie badawczym WNoZ
Zgoda na przeprowadzenie badań do pracy dypl WNHSiT
Zgoda na przeprowadzenie badań do pracy dypl FWZ
Zgoda badanego dotycząca przetwarzania danych w projekcie prowadzonym w Olsztyńskiej Szkole Wyższej – zał. 4

IMG Zgoda na prowadzenie badań naukowych na potrzeby pracy dyplo_20211202_0001

 


Zalecenia dotyczące przygotowania pracy dyplomowej

Wykaz niezbędnych dokumentów składanych do egzaminu dyplomowego:

  • praca dyplomowa – 1 egzemplarz,
  • elektroniczna forma pracy zapisana na płycie CD/DVD,
  • 4 zdjęcia w formacie 4,5×6,5 cm,
  • karta obiegowa,
  • pisemne oświadczenie promotora i studenta o samodzielnym napisaniu pracy,
  • zgoda na sprawdzenie pracy w Jednolitym Systemie antyplagiatowym.

Jak opisać płytę CD z zapisem pracy dyplomowej?

  • Praca powinna być wgrana w programie PDF – w JEDNYM pliku (strona tytułowa, spis treści, treść pracy ……. itd.)
  • Na stronie tytułowej autor podaje DWA imiona (jeśli posiada) przed nazwiskiem
  • Płyta CD – nazwa pliku w PDF, powinna być zatytułowana imieniem (imionami) i nazwiskiem autora oraz tematem pracy dyplomowej
  • Płyta CD (na zewnątrz) powinna zawierać opis:

WYDZIAŁ
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO AUTORA PRACY
NR ALBUMU I SPECJALNOŚĆ (skrót) – np. PRzS lub WEiGKK
TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ
TYTUŁ NAUKOWY, IMIĘ I NAZWISKO PROMOTORA PRACY
MIEJSCOWOŚĆ I ROK KALENDARZOWY

Płyta-CD-wzór-opisu
Strona-tytułowa-wzór

Zał do US 2_2023- WNoZ Zasady dyplomowania
Zalecenia dot.pracy dyplomowej dla Wydziału Nauk Społeczno-Humanistyczego i Filii Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie

Dokumenty dla studenta

Oświadczenia do pracy dyplomowej
Karta obiegowa