Praca dyplomowa

 


Senacka Komisja Etyki Badań Naukowych


Regulamin Działania Senackiej Komisji Etyki Badań Naukowych 
Karta zgłoszenia projektu badań do oceny etycznej – zał. 1
Informacja dla osoby biorącej  udział w projekcie badawczym- zał. 2
Zgoda badanego na udział w projekcie badawczym – zał. 3
Zgoda badanego dotycząca przetwarzania danych w projekcie prowadzonym w Olsztyńskiej Szkole Wyższej – zał. 4

IMG Zgoda na prowadzenie badań naukowych na potrzeby pracy dyplo_20211202_0001


Zalecenia dotyczące przygotowania pracy dyplomowej


Wydział Nauk Społeczno-Humanistycznych


Wykaz niezbędnych dokumentów składanych do egzaminu dyplomowego:

 • praca dyplomowa – 1 egzemplarz,
 • elektroniczna forma pracy zapisana na płycie CD/DVD,
 • 4 zdjęcia w formacie 4,5×6,5 cm,
 • karta obiegowa,
 • pisemne oświadczenie promotora i studenta o samodzielnym napisaniu pracy,
 • zgoda na sprawdzenie pracy w Jednolitym Systemie antyplagiatowym.

Jak opisać płytę CD z zapisem pracy dyplomowej?

 • Praca powinna być wgrana w programie PDF – w JEDNYM pliku (strona tytułowa, spis treści, treść pracy ……. itd.)
 • Na stronie tytułowej autor podaje DWA imiona (jeśli posiada) przed nazwiskiem
 • Płyta CD – nazwa pliku w PDF, powinna być zatytułowana imieniem (imionami) i nazwiskiem autora oraz tematem pracy dyplomowej
 • Płyta CD (na zewnątrz) powinna zawierać opis:

WYDZIAŁ
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO AUTORA PRACY
NR ALBUMU I SPECJALNOŚĆ (skrót) – np. PRzS lub WEiGKK
TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ
TYTUŁ NAUKOWY, IMIĘ I NAZWISKO PROMOTORA PRACY
MIEJSCOWOŚĆ I ROK KALENDARZOWY

Płyta-CD-wzór-opisu

Zalecenia dot.pracy dyplomowej dla Wydziału Nauk Społeczno-Humanistyczego i Filii Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej  wzór.doc


Wydział Nauk o Zdrowiu


Wykaz niezbędnych dokumentów składanych do egzaminu dyplomowego:

 • praca dyplomowa – 1 egzemplarz,
 • elektroniczna forma pracy zapisana na płycie CD/DVD,
 • 4 zdjęcia w formacie 4,5×6,5 cm,
 • karta obiegowa,
 • pisemne oświadczenie promotora i studenta o samodzielnym napisaniu pracy,
 • zgoda na sprawdzenie pracy w Jednolitym Systemie antyplagiatowym.

Płyta-CD-wzór-opisu

Wymogi formalne dotyczące pisania i składania prac dyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Olsztyńskiej Szkole Wyższej


Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie 2019/2020

Wykaz niezbędnych dokumentów składanych do egzaminu dyplomowego:

 • praca dyplomowa – 1 egzemplarz,
 • elektroniczna forma pracy zapisana na płycie CD/DVD,
 • 4 zdjęcia w formacie 4,5×6,5 cm,
 • karta obiegowa,
 • pisemne oświadczenie promotora i studenta o samodzielnym napisaniu pracy,
 • zgoda na sprawdzenie pracy w Jednolitym Systemie antyplagiatowym.

Jak opisać płytę CD z zapisem pracy dyplomowej?

 • Praca powinna być wgrana w programie PDF – w JEDNYM pliku (strona tytułowa, spis treści, treść pracy ……. itd.)
 • Na stronie tytułowej autor podaje DWA imiona (jeśli posiada) przed nazwiskiem
 • Płyta CD – nazwa pliku w PDF, powinna być zatytułowana imieniem (imionami) i nazwiskiem autora oraz tematem pracy dyplomowej
 • Płyta CD (na zewnątrz) powinna zawierać opis:

WYDZIAŁ
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO AUTORA PRACY
NR ALBUMU I SPECJALNOŚĆ (skrót) – np. PRzS lub WEiGKK
TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ
TYTUŁ NAUKOWY, IMIĘ I NAZWISKO PROMOTORA PRACY
MIEJSCOWOŚĆ I ROK KALENDARZOWY

Polecane strony