Opiekunowie specjalności

Wydział Nauk Społecznych

Kierunek Poziom kształcenia Nazwa Specjalności Imię i nazwisko
Ekonomia Studia pierwszego stopnia Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw dr Tomasz Wójtowicz
Pedagogika Studia pierwszego stopnia Pedagogika Opiekuńcza dr hab. Dorota Plucińska
Studia pierwszego stopnia Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna dr hab. Dorota Plucińska
Studia pierwszego stopnia Pedagogika Opiekuńcza z Socjoterapią dr Agnieszka Górska
Socjologia Studia pierwszego stopnia Socjologia Organizacji i Zarządzania dr Ewa Spychaj
Studia pierwszego stopnia Socjologia Administracji Publicznej dr Dariusz Jurczak
Ekonomia Studia drugiego stopnia Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw dr hab. Wiesława Olkowska
Studia drugiego stopnia Gospodarowanie Zasobami Ludzkimi dr Ewa Szerszeń
Pedagogika Studia drugiego stopnia Resocjalizacja z elementami kryminologii dr Elżbieta Mudrak
Studia drugiego stopnia Pedagogika Wczesnoszkolna dr Monika Staszewicz
Studia drugiego stopnia Wczesna Edukacja z Kształceniem Integracyjnym dr Monika Staszewicz
Studia drugiego stopnia Resocjalizacja z Profilaktyką Społeczną dr Joanna Szkatuła
Studia drugiego stopnia Edukacja Wczesnoszkolna z Pedagogiką Zaburzeń Rozwojowych dr Anna Prusik
Studia drugiego stopnia Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną dr Anna Prusik
Socjologia Studia drugiego stopnia Socjologia Administracji i Bezpieczeństwa Publicznego dr hab. Ireneusz Białecki
Studia drugiego stopnia Kapitał ludzki z elementami coachingu prof dr hab. Elżbieta Kaczyńska

 

Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Kierunek Poziom kształcenia Nazwa specjalności Imię i nazwisko
Administracja Studia pierwszego stopnia Administracja Publiczna dr Magdalena Wolińska
Pedagogika Studia pierwszego stopnia Pedagogika Resocjalizacyjna dr Agnieszka Górska
Studia pierwszego stopnia Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna dr Joanna Szkatuła
Ekonomia Studia pierwszego stopnia Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw dr Tomasz Wójtowicz

 

 

Polecane strony