Egzamin dyplomowy

HARMONOGRAM OBRON 2022


Zarządzenie Rektora 9_2022 w sprawie harmonogramu zakończenia studiów w roku akademickim 202l 2022 Pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich stopnia na wszystkich kierunkach w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej w OSW

UWAGA!

Szanowni Państwo,
poniżej załączone zostały zaktualizowane harmonogramy egzaminów dyplomowych. Bardzo proszę o sprawdzenie, ponieważ zmianie w niektórych wypadkach uległy nie tylko godziny ale również dzień egzaminu. Kolejność osób podchodzących do egzaminu dyplomowego będzie umieszczona na drzwiach każdej sali.

 

HARMONOGRAM KOMISJI EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

harmonogram FWZ 28.06.2022
harmonogram WNHS 28.06.2022
harmonogram WNoZ 28.06.2022

 

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN 2021/2022


Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie (2021/2022)

DOKUMENTY


Dokumenty dla promotora pracy dyplomowej

Ocena pracy dyplomowej licencjackiej
Ocena pracy dyplomowej magisterskiej

Dokumenty dla studenta

Oświadczenia do pracy dyplomowej
Karta obiegowa

Polecane strony