Egzamin dyplomowy

Szukaj nas na www.osw.edu.pl, zakładka STREFA STUDENTA

Informacje archiwalne

HARMONOGRAM OBRON 2023


ZR 3_2023 –  w sprawie harmonogramu zakończenia studiów w roku akademickim 2022- 2023 Pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich stopnia na wszystkich kierunkach w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej w OSW

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie
Wydział Nauk o Zdrowiu
Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

 

 

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN 2022/2023


Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych i Technicznych w Olsztynie

ADMINISTRACJA – zagadnienia-na-egzamin-dyplomowy-I-stopień WNHSiT
ADMINISTRACJA – zagadnienia-na-egzamin-dyplomowy-II-stopień WNHSiT
EKONOMIA – zagadnienia-na-egzamin-dyplomowy-I-stopień WNHSiT
EKONOMIA – zagadnienia-na-egzamin-dyplomowy-II-stopień WNHSiT
FILOLOGIA – zagadnienia-na-egzamin-dyplomowy-I-stopień WNHSiT
PEDAGOGIKA-zagadnienia-na-egzamin-dyplomowy-I-stopień WNHSiT
PEDAGOGIKA-zagadnienia-na-egzamin-dyplomowy-II-stopień WNHSiT
ZARZĄDZANIE-zagadnienia-na-egzamin-dyplomowy-I-stopień WNHSiT
ZARZĄDZANIE-zagadnienia-na-egzamin-dyplomowy-II-stopień WNHSiT

Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

ADMINISTRACJA- zagadnienia-na -egzamin- dyplomowy-I stopień FWZ
ADMINISTRACJA- zagadnienia-na -egzamin- dyplomowy-II stopień FWZ
EKONOMIA- zagadnienia-na -egzamin- dyplomowy-I stopień FWZ
PEDAGOGIKA- zagadnienia-na -egzamin- dyplomowy-I stopień FWZ

 

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN 2021/2022


Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie (2021/2022)

DOKUMENTY


Dokumenty dla promotora pracy dyplomowej

Ocena pracy dyplomowej licencjackiej
Ocena pracy dyplomowej magisterskiej