BIP

Egzamin dyplomowy

Zarządzenie nr 49/2020 Rektora Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia 30 kwietnia 2020 r.  w sprawie zmiany harmonogramu zakończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach

l.p. Wyszczególnienie Termin

podstawowy

Termin dodatkowy
1. Termin złożenia pracy dyplomowej 16.06.2020 r. 21.09.2020 r.
2. Termin złożenia w dziekanacie kart okresowych osiągnięć studenta z kompletem wpisów w celu zaliczenia roku 16.06.2020 r. 21.09.2020 r.
3. Termin złożenia kart obiegowych w dziekanacie 16.06.2020 r. 21.09.2020 r.
4. Termin egzaminów dyplomowych 01-15.07.2020 r. 28-30.09.2020 r.

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych:

Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie 2019/2020 :

Zagadnienia na egzamin dyplomowy – studia II stopnia

Wydział Nauk Humanistyczno -Społecznych:

 

Dokumenty dla promotora pracy dyplomowej

Ocena pracy dyplomowej licencjackiej
Ocena pracy dyplomowej magisterskiej

Dokumenty dla studenta

Oświadczenia do pracy dyplomowej

Szanowni Studenci. W związku z panującą epidemią i niezbędnymi ograniczeniami kontaktów Karty obiegowe będą rozliczane wewnętrznie. Prosimy nie drukować i samodzielnie ich nie rozliczać. W razie niejasności będziemy się z Państwem kontaktować telefonicznie. Prosimy o uregulowanie spraw z kwesturą oraz z biblioteką.
Karta obiegowa WNHS i WNo
Karta obiegowa-FWZ-Kętrzyn

Polecane strony