Egzamin dyplomowy

HARMONOGRAM OBRON wrzesień 2021

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych

Harmonogram obron -WNHS

Wydział Nauk o Zdrowiu

Harmonogram obron-WNoZ – aktualizacja
Egzaminy odbywać się będą na ul. Jagiellońskiej 59

Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Harmonogram obron-Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie


 

Zarządzenie Rektora  3_2021  w sprawie harmonogramu zakończenia studiów w roku akademickim 2020/2021 I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich stopnia na wszystkich kierunkach w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej w Olsztyńskiej Szkole Wyższej 

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN listopad 2021

Ekonomia-Zagadnienia-na-egzamin-dyplomowy-II-stopień WNH-S
Ekonomia-Zagadnienia-na-egzamin-dyplomowy-I-stopień WNH-S
Ekonomia-zagadnienia-na-egzamin-dyplomowy-I-stopień WZ Kętrzyn


ZAGADNIENIA NA EGZAMIN 2020/2021


Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych (Olsztyn)

 

Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie (2021/2022)

DOKUMENTY


Dokumenty dla promotora pracy dyplomowej

Ocena pracy dyplomowej licencjackiej
Ocena pracy dyplomowej magisterskiej

Dokumenty dla studenta

Oświadczenia do pracy dyplomowej

Szanowni Studenci. W związku z panującą epidemią i niezbędnymi ograniczeniami kontaktów Karty obiegowe będą rozliczane wewnętrznie. Prosimy nie drukować i samodzielnie ich nie rozliczać. W razie niejasności będziemy się z Państwem kontaktować telefonicznie. Prosimy o uregulowanie spraw z kwesturą oraz z biblioteką.
Karta obiegowa WNHS i WNo
Karta obiegowa-FWZ-Kętrzyn

Polecane strony