Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin dyplomowy – studia I stopnia

Wydział Nauk Społecznych:

Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie:

Zagadnienia na egzamin dyplomowy – studia II stopnia

Wydział Nauk Społecznych:

Terminy egzaminów dyplomowych

harmonogram komisji egzaminów dyplomowych – Wydział Nauk Społecznych

harmonogram komisji egzaminów dyplomowych (I stopień)- Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie  2019

Dokumenty dla promotora pracy dyplomowej

Opinia promotora

Protokół oceny oryginalności pracy dyplomowej

Dokumenty dla studenta

Oświadczenie

karta obiegowa WNS

karta obiegowa WZ Kętrzyn

Podanie o przedłużenie termin złożenia pracy dyplomowej

Polecane strony