Senat

SKŁAD SENATU
WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I EKONOMII TWP
W OLSZTYNIE

na kadencję 2018-2022

Rektor – Przewodniczący Senatu
dr Agnieszka Górska

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie

Przedstawiciel nauczycieli akademickich
prof. dr hab. Aleksander Łuczak

Przedstawiciel nauczycieli akademickich
dr hab. Dorota Plucińska

Przedstawiciel nauczycieli akademickich
dr Stanisław Szmitka

Przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami
mgr inż. Monika Szubert-Łużpińska

Przedstawiciel Założyciela
mgr Zbigniew Lemański

Przedstawiciel Założyciela 
mgr Michał Maciejski

Przedstawiciel Założyciela
mgr Bogna Kamińska

Przedstawiciel Założyciela
mgr Alicja Roszkowska

Przedstawiciel studentów

 Przedstawiciel studentów

Przedstawiciel studentów

Polecane strony