BIP

Senat

SKŁAD SENATU
Olsztyńskiej Szkoły Wyższej

na kadencję 2019-2023

Rektor
dr Agnieszka Górska

Prorektor
dr Adam Marzewski

Dziekan Filii OSW Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie
dr Anna Prusik

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
dr Barbara Juśkiewicz – Swaczyna

Dziekan Wydziału Nauk Huministyczno – Społecznych
dr Wojciech Jurkiewicz

przedstawiciel Filii OSW WZ
dr Elżbieta Lorek

przedstawiciel WNH-S
dr Stanisław Szmitka

przedstawiciel Filii OSW WZ
dr Dariusz Jurczak

przedstawiciel WNoZ
dr inż. Małgorzata Kuśmierczyk

przedstawiciel WNoZ
dr Jarosław Marcinkowski

przedstawiciel WNH-S
dr Mariusz Wawrzyniak

przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
mgr Anna Sokołowska

przedstawiciel studentów
Joanna Puchała

przedstawiciel studentów
Łukasz Chełmiński

Polecane strony