Senat

SKŁAD SENATU
Olsztyńskiej Szkoły Wyższej

na kadencję 2019-2023

dr Agnieszka Górska
Rektor

dr Anna Prusik
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr Wojciech Jurkiewicz
Dziekan Wydziału Nauk Humanistyczno – Społecznych

dr Adam Dolny
Dziekan Filii OSW Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

dr Katarzyna Balewska – Juras
Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu; Kierownik Katedry na kierunku Fizjoterapia (WNoZ)

dr Katarzyna Boradyn
Kierownik Katedry na kierunku Kosmetologia (WNoZ)

dr Zbigniew Wójcik
Kierownik Katedry na kierunku Wychowanie fizyczne (WNoZ)

dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. OSW
przedstawiciel Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr Mariusz Wawrzyniak
Kierownik Katedr na kierunkach Filologia angielska oraz Pedagogika

dr Dariusz Jurczak
Kierownik Katedry na kierunku Administracja

dr Stanisław Szmitka
Kierownik Katedry na kierunku Ekonomia

dr Elżbieta Lorek
przedstawiciel Filii OSW Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

mgr Anna Sokołowska
przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Marta Bernat
przedstawiciel studentów

Łukasz Chełmiński
przedstawiciel studentów

Polecane strony