Rzecznik i Komisja Dyscyplinarna

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich

dr Małgorzata Król
dr hab. Marek Rutkowski
dr Stanisław Szmitka
prof. dr hab. Grygorii Tereshchuk

Polecane strony