Rzecznik i Komisja Dyscyplinarna

Rzecznik Dyscyplinarny nauczycieli akademickich w trwającej kadencji od 1 maja 2015 do 31 sierpnia 2018

dr hab. Michał Strzelecki, prof. WSIiE TWP

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich:

  1. prof. dr hab. Janusz Małłek – WNS
  2. dr hab. Mariusz Nepelski – WNS
  3. dr Łucja Kabzińska – WNS
  4. prof. dr hab. Jan Hybel –  WNS
  5. prof. dr hab. Tadeusz Stachowski – WNS
  6. dr Tomasz Wójtowicz – WNS i WZ
  7. dr hab. Waldemar Zubrzycki – WZ
  8. dr Monika Staszewicz – WZ
  9. Katarzyna Duda – przedstawiciel Studentów.
Polecane strony