Rada Konsultacyjna ds. Społeczno-Gospodarczych

Zarządzenie 08/2013 w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

Skład osobowy Rady Konsultacyjnej

ds. Społeczno-Gospodarczych

w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

 • Zdzisław Fadrowski – Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji,
 • Tomasz Szarek – Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, Wicedyrektor ds. Funduszy Europejskich,
 • Krzysztof Marek Nowacki – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty,
 • Barbara Antczak – dyrektor, Wydział Kształcenia, Wychowania i Opieki w Kuratorium Oświaty w Olsztynie,
 • Waldemar Żakowski – Wicedyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli,
 • Justyna Sarna-Pezowicz – Urząd Miasta Olsztyna, Zastępca Dyrektora Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich,
 • Wiesława Przybysz – dyrektor, Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie,
 • Błażej Gawroński – Dyrektor Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień  w Olsztynie,
 • Marek Kulwicki – Dyrektor Zakładu Karnego w Barczewie,
 • Dagmara Iwaniuk – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie; członek Rady Powiatu w Kętrzynie,
 • Aneta Pietrzyk-Hornicka – dyrektor Przedszkola Niepublicznego „Miś Uszatek” w Kętrzynie, członek Rady Powiatu w Kętrzynie,
 • Piotr Koprucki – Dyrektor Banku Żywności w Olsztynie,
 • Stefan Procyk – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie,
 • Ewa Grygieńcza-Domejko –  kurator specjalista w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej nr 1 w Olsztynie ds. rodzinnych i nieletnich,
 • Tomasz Wójtowicz – Dyrektor, Departament Finansowania Handlu w Centrali m-Bank w Warszawie,
 • Elżbieta Lorek – Kierownik Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Olsztynie,
 • Bartłomiej Głuszak – Prezes Zarządu Federacji Organizacji Socjalnych Woj. Warmińsko-Mazurskiego (FOSa),
 • Jarosław Michalak – Dyrektor Fabryki Michelin w Olsztynie,
 • Piotr Konopka – Dyrektor personalny Michelin Polska,
 • Katarzyna Dalba –Kierownik Centrum Rekrutacji Michelin Polska,
 • Igor Gumiński – Dyrektor TVP3 Olsztyn S.A.,
 • Leszek Sobański – Prezes Radia Olsztyn,
 • Agnieszka Wasześcik – TV Mazury,
 • Piotr Wasześcik – TV Mazury,
 • Justyna Szczuczko – dyrektor handlowy w firmie Auto Land Polska,
 • Marek Domin – prezes Zakładów Mięsnych Warmia,
 • Andrzej Fetliński – FOOD Concept,
 • Paweł Sadowski – Dyrektor Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie,
 • Aleksander Jarmołkowicz – Wiceprezes Zarządu „Sprint” w Olsztynie,
 • Jarosław Krawczyk – Firma Internetowa „Sterta” w Olsztynie,
 • Monika Kośko – „URSUS” Dobre Miasto,
 • Tomasz Stryjewski – ERBUD S.A., Dyrektor ds. kontroli i audytu wewnętrznego,
 • Monika Falej – Przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych w Olsztynie,
 • Andrzej Brykała – konsultant ds. osób niepełnosprawnych,  MOPS Olsztyn,
 • Płk. Przemysław Kuźmiński – były komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie, obecnie wykładowca w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie,
 • Joanna Szkatuła – Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji, Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku,
 • Zofia Danielak – Dyrektor, Przedszkole Miejskie nr 13 w Olsztynie,
 • Ewa Łukasiewicz-Gołębiowska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Olsztynie,
 • Jan Otremba – Prezes Polskiego Związku Niewidomych oddział w Ostródzie; członek Powiatowej Społecznej Rady ds. osób niepełnosprawnych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie,
 • Małgorzata Gałęziowska – Kustosz Dyplomowany w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, kierownik działu historii i etnografii,
 • Stefan Migus – Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Związku Ukraińców w Polsce,
 • Marek Jarmołowicz – dziennikarz Radia ZetGold,
 • Waldemar Klocek – Prezes Zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Olsztynie,
 • Adrian Pietnoczka – Prezes Zarządu firmy Netland Sp. z o.o.,
 • Aleksandra Sobieraj-Błotniak – Niepubliczny Ośrodek dla Młodzieży 67,
 • Iwona Rudowska – Stowarzyszenie Młodzieży „Rekord”,
 • Mariusz Nepelski – Podinspektor Policji, profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
 • Dominik Hryszkiewicz – Nadkomisarz Policji, Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
 • Agnieszka Górska – Rektor WSIiE TWP,
 • Dziekan Wydziału Nauk Społecznych – WSIiE TWP,
 • Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie – WSIiE TWP.

Polecane strony