Uczelnia

Dnia 1 października 2019 r. nastąpiło połączenie dwóch wiodących na rynku edukacyjnym Warmii i Mazur uczelni:

Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej oraz Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego.

Od tego dnia kształcimy Was jako Olsztyńska Szkoła Wyższa.

W uczelni funkcjonują trzy wydziały:

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych
ul. Jagiellońska 59, Olsztyn

Kontakt

Wydział Nauk o Zdrowiu
ul. Jagiellońska 59, Olsztyn

Kontakt

 

 

 

ul. Bydgoska 33, Olsztyn

 

 

 

 

 

Filia Wydział Zamiejscowy w Ketrzynie
ul. Asnyka 10, Ketrzyn

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

Uczelnia prowadzi kształcenie na  kierunkach:

Administracja, Ekonomia, Filologia, Fizjoterapia, Kosmetologia, Pedagogika, Wychowanie Fizyczne

Szczegóły dotyczące oferty

 

 

Polecane strony