BIP

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)


Szkolenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Pomoc Autyzm.
Szkolenie poprowadzi psycholog Agnieszka Łucjanek

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie specjalistów (nauczycieli, terapeutów, studentów) z Treningiem Umiejętności Społecznych jako jedną z form terapii dla dzieci ze spektrum autyzmu (ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera podczas zajęć socjoterapeutycznych). Uczestnicy zapoznają się z założeniami pracy grupowej wg Goldsteina, zasadami tworzenia grup oraz prowadzenia zajęć. Podczas drugiego dnia zajęć uczestnicy zaplanują plan pracy grupy oraz przygotują zestaw materiałów na zajęcia.

Podczas szkolenia uczestnicy

  • Zapoznają się z modelem kształtowania umiejętności wg Arnolda Goldsteina oraz podejściem poznawczo-behawioralnym do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.
  • Poznają metody planowania przebiegu zajęć grupowych oraz zasady doboru grup treningu umiejętności społecznych.
  • Zapoznają się z dostępnymi na rynku pomocami do prowadzenia zajęć  grupowych i indywidualnych TUS z dziećmi z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu.
  • Przygotują przykładowy plan zajęć grupowych i indywidualnych dostosowany do danej grupy wiekowej oraz poziomu funkcjonowania dzieci.
  • Poznają metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami w trakcie zajęć
  • Nauczą się na co zwrócić uwagę w procesie terapii.

Odbiorcy szkolenia: terapeuci, rodzice, opiekunowie.

Informacje dodatkowe: kurs kończy się egzaminem testowym, na podstawie którego uczestnik otrzymuje certyfikat. Zarówno egzamin, certyfikat jak i zaświadczenie o ukończeniu kursu wg MEN są wliczone w cenę szkolenia.

Termin szkolenia: 8-9.06.2019 r.

Cena szkolenia: 535 zł

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie go na na adres:

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
ul. Jagiellońska 59
10-283 Olsztyn
z dopiskiem: Dziekanat

lub zeskanowany na adres e-mail: dziekant@wsiie.olsztyn.pl formularz zgłoszeniowy TUS

Opłatę proszę wnieść po otrzymaniu informacji potwierdzającej rozpoczęcie warsztatów.

Rachunek bankowy: Bank Gospodarstwa Krajowego
73  1130  1189  0025  0161  5620  0003

W tytule przelewu: szkolenieTUS


 

Polecane strony