Terapia neurologopedyczna z pacjentem porażonym czterokończynowo z rurką tracheostomijną

Program szkolenia:

Część teoretyczna:

 • Etiologia i patogeneza stanu neurologicznego pacjenta porażonego czterokończonowo
 • Specyfika stanu klinicznego – w zależności od epikryzy
 • Stan wegetatywny (UVS), stan obniżonej świadomości (MCS), zespół zamknięcia (locked-is-syndrome) – różnicowanie i ewolucja stanów pacjenta
 • Pacjent spastyczny : pacjent wiotki – dobór metod terapeutycznych
 • Zastosowanie skali Coma Recovery Scale w praktyce – doświadczenia międzynarodowe
 • Trudności neurologopedyczne osób porażonych
 • Szczękościsk wyzwaniem neurologopedycznym
 • Znaczenie nowoczesnych technologii w komunikacji alternatywnej z pacjentem niemówiącym
 • Pionierskie połączenie metod diagnostycznych i neurostymulacyjnych – autorskie doświadczenia belgijskie

Część praktyczna:

 • Diagnoza neurologopedyczna pacjenta porażonego zaopatrzonego w rurkę tracheostomijną
 • Ocena i stymulacja odruchów podniebiennych i gardłowych
 • Masaż neurologopedyczny palpacyjno-pulsacyjny (autorska metoda wg. M. Zawichrowskiej)
 • Metody stymulacji szyi i mięśni krtani
 • Ćwiczenia oddechowe osób z rurką trachostomijną
 • Próby przeponowe i artykulacyjne
 • Zastosowanie membrany w procesie wokalizacji
 • Praca z pacjentem na wspomaganym oddechu (respirator) – zasady pracy w praktyce
 • Dysfagia u osób porażonych
 • Rola nagłośni w procesie połykania
 • Karmienie terapeutyczne pacjenta z rurką tracheostomijną
 • Higiena jamy ustnej – waga problemu
 • Case study

Odbiorcy szkolenia: logopedzi, neurologopedzi, terapeuci, rodzice, opiekunowie i sami Pacjenci

Informacje dodatkowe: Szkolenie wzbogacone jest autorskimi materiałami multimedialnymi – filmy, zdjęcia, pokazy. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

Termin szkolenia:  21.06.2019 r. (termin zostanie potwierdzony po zebraniu grupy)
Cena: 380 zł
Czas trwania: 10 h

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie go na na adres:

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
ul. Jagiellońska 59
10-283 Olsztyn
z dopiskiem: Dziekanat

lub zeskanowany na adres e-mail: dziekant@wsiie.olsztyn.pl

formularz zgłoszeniowy-szkolenie