Sztuczna inteligencja-uczące się algorytmy


Pomimo pandemii koronawirusa trwają prace naukowo-badawcze Katedry Ekonomii, Akademii Innowacyjności i Koła Naukowego Ekonomistów. Kierujący tymi organami dr Stanisław Szmitka przygotowuje ze studentami z Koła Naukowego Ekonomistów prezentacje wyników badań realizowanych w ramach programu badawczego “Innowacje klucz do lepszego jutra”.
Będą one przedmiotem prezentacji na Międzynarodowym Forum Kół Naukowych, a także na Panelach Dyskusyjnych.
Bardzo ciekawe wystąpienie przygotował student III roku studiów I stopnia Rachunkowość i Finanse (Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie) Tomasz Grzybek.

Pod opieką naukową dr Stanisława Szmitka przygotował w języku angielskim prezentację:
– Sztuczna inteligencja – uczące się algorytmy. Wsparcie działań i decyzyjności. Zalety i zagrożenia użycia i implementacji.
– Artificial inteligence (AI). Decp learning algorithms it’s support in daily basis and decisions. Advantages and risk of use implementation  https://youtu.be/ZPRN7ipf