Stypendia!


UWAGA! Warunkiem wypłaty stypendium jest odbiór decyzji.

Decyzje stypendialne wydawane będą:

  • Wydział Nauk o Zdrowiu i Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych i Technicznych – od 3.12.2022
  • Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie – od 4.12.2022 (od godz. 10.00)

Polecane strony