Praktyka

Druki potrzebne do realizacji praktyki


  1. Skierowania na praktykę
  2. Wnioski o zaliczenie praktyki na podstawie pracy
  3. Dzienniki praktyk
  4. Instrukcje przebiegu praktyki

Osoby ubiegające się o zwolnienie z odbywania praktyk proszone są o dostarczenie wymaganych dokumentów w I semestrze studiów. Słuchacze odbywający praktykę powinni rozliczyć się z dokumentacji w przedostatnim miesiącu ostatniego semestru. Dokumenty są do pobrania u Koordynatora Praktyk Zawodowych (Wydział Nauk Społecznych, Olsztyn ul. Jagiellońska 59, pok. 10; Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie, ul. Asnyka 10, pok. 16, 114).

Instrukcje do pobrania

Polecane strony