Praca końcowa i egzamin końcowy

EGZAMINY KOŃCOWE

Doradztwo zawodowe
22 czerwca 2019 r. od godz. 11.00, Olsztyn WNS ul. Jagiellońska 59, pokój 103A

Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej
28 czerwca 2019 r. od godz. 10.30, Olsztyn WNS ul. Jagiellońska 59, pokój 103A

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
12 lipca 2019 r. od godz. 11.00, Olsztyn WNS ul. Jagiellońska 59, pokój 103A


Zalecenia dotyczące przygotowania pracy końcowej
(dotyczy kierunków, których program studiów przewiduje wykonanie pracy końcowej)
Załącznik_nr1_zalecenia_praca_końcowa

Oświadczenie do pracy końcowej
Załącznik_nr2_oświadczenie

Wzór strony tytułowej
Załącznik_nr3_wzór_strony_tytułowej

Zgłoszenie tematu pracy końcowej
druk do pobrania

Zagadnienia na egzamin końcowy

Warunki przystąpienia do egzaminu końcowego – zobacz

Polecane strony