Praca końcowa i egzamin końcowy

EGZAMINY KOŃCOWE

Doradztwo zawodowe
22 czerwca 2019 r. od godz. 11.00, Olsztyn WNS ul. Jagiellońska 59, pokój 103A

Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej
28 czerwca 2019 r. od godz. 10.30, Olsztyn WNS ul. Jagiellońska 59, pokój 103A


Zalecenia dotyczące przygotowania pracy końcowej
(dotyczy kierunków, których program studiów przewiduje wykonanie pracy końcowej)
Załącznik_nr1_zalecenia_praca_końcowa

Oświadczenie do pracy końcowej
Załącznik_nr2_oświadczenie

Wzór strony tytułowej
Załącznik_nr3_wzór_strony_tytułowej

Zgłoszenie tematu pracy końcowej
druk do pobrania

Zagadnienia na egzamin końcowy

Warunki przystąpienia do egzaminu końcowego – zobacz

Polecane strony