Harmonogram zjazdów

Doradztwo zawodowe – plan_DZ
Spotkanie organizacyjne – 1.12.2018 r. o godz. 9.00, kolejny zjazd 15-16.12.2018
Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
plan_PWiPharmonogram zjazdów
Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznejplan_Terapia
Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Administrator Danych – plan_IODO
Przygotowanie pedagogiczne sem. 3plan_PP

Uwaga: tylko zajęcia w pracowni komputerowej odbywają się z podziałem na grupy laboratoryjne.Wszystkie inne zajęcia w formie wykładów i ćwiczeń są dla całego studium.

Polecane strony