Dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia podyplomowe
– kwestionariusz rekrutacyjny na studia podyplomowe – pobierz .pdf .doc
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia (oryginał do wglądu)
– kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
– dwa aktualne, podpisane zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów  osobistych
– potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 50,00 zł.

Opłaty na poziomie rekrutacji


OPŁATA WPISOWA – 50,00 zł

Dane do przelewu

Odbiorca: Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP
10-283 Olsztyn, ul. Jagiellońska 59

Rachunek bankowy:
Bank Pekao S.A., Oddział w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 11
41 1240 5598 1111 0000 5034 6507

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko kandydata, rodzaj opłaty

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć


Dla studiów podyplomowych realizowanych w Olsztynie

Sekretariat Wydział Nauk Społecznych WSIiE TWP w Olsztynie
ul. Jagiellońska 59, pok. 103 A
Tel. (89) 534 71 53
kom. 519 062 006
adres e-mail: wns@wsiie.olsztyn.pl

Dla studiów podyplomowych realizowanych w Kętrzynie

Sekretariat Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie

ul. Asnyka 10, pokój nr 114
(89) 752-37-53, wew. 40
kom. 519-062-014
adres e-mail: danuta.calka@wsiie.olsztyn.pl

Dziekanat Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie
(89) 752-37-53,  wew. 32
kom. 519-062-016
pokój nr 16
adres e-mail: grazyna.pacewicz@wsiie.olsztyn.pl

Polecane strony