Studia menedżersko-prawne SP

Studia skierowane są w szczególności do tych, którzy zainteresowani są zdobyciem kompetencji w zakresie dwóch dyscyplin – zarządzania i nauk prawnych. Są to studia praktyczne, realizowane w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy, organizowane z udziałem praktyków, przedstawicieli biznesu i wybitnych prawników. Przygotowują absolwenta do pełnienia funkcji menedżerskich i na stanowiskach analitycznych w różnych instytucjach zarówno  krajowych jak i zagranicznych.

Absolwent będzie dysponował wiedzą na temat zarządzania, ekonomii i prawa w zakresie niezbędnym do kierowania przedsięwzięciami gospodarczymi oraz umiejętnościami, które pozwolą na podejmowanie decyzji menedżerskich w warunkach ryzyka i niepewności.

Program studiów

 1. Zarządzanie
 2. Zarządzanie strategiczne
 3. Zarządzanie zespołami kierowniczymi
 4. Prawo gospodarcze
 5. Prawo podatkowe
 6. Ekonomia menedżerska
 7. Prawo pracy
 8. Prawo zamówień publicznych
 9. Psychologia menedżera
 10. Postępowanie arbitrażowe
 11. Finanse przedsiębiorstw i prawo finansowe
 12. Decyzje menedżerskie
 13. Prawo administracyjne
Polecane strony