Studenci

Skład Samorządu Studenckiego wyłoniony podczas wyborów

w dniu 14.11.2015 r. oraz uzupełniony decyzją Prezydium Samorządu w dn 09.09.2016r.:

 

 

Przewodniczący- Piotr Cupiał

Zastępca Przewodniczącego- Sebastian Samojluk

Sekretarz- Małgorzata Horabik-Miller

Skarbnik- Justyna Roczeń

Członek – Karolina Moczulska

Członek- Krystian Kruć

Członek- Katarzyna Korzeb

 

Przedstawiciele studentów w jednostkach i komisjach Uczelnianych:.

Senat Uczelni

1.            Maria Szwonder

2.            Sylwia Ossowska

3.            Piotr Cupiał

 

Rady Wydziałów:

Wydział Nauk Społecznych

1.            Justyna Roczeń

2.            Katarzyna Korzeb

3.            Karolina Moczulska

 

Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

1.       Sylwia Ossowska

2.       Iwona Bartoszko

 

Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia

1.            Piotr Cupiał

2.            Michał Salamucha

 

Wydziałowe Komisje ds. Jakości Kształcenia

Wydział Nauk Społecznych

1.            Błażej Żarczyński

2.            Małgorzata Horabik-Miller

3.            Michał Salamucha

 

Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

1.       Magdalena  Niesłuchowska

2.       Aneta  Mila

 

Sąd Koleżeński

1.       Martyna Kołecka

2.       Agnieszka Wasześcik

3.       Daniel Zelwak

4.       Magdalena Niesłuchowska

 

Odwoławczy Sąd Koleżeński

1.       Iwona Markwat-Zimnicka

2.       Krzysztof Gadomski

3.       Anna Lalak-Michalkiewicz

4.       Paweł Makoś

 

Rada Biblioteczna

Joanna Puchalska

 

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

1.            Justyna Roczeń

2.            Katarzyna Korzeb

 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

Michał Dudulewicz

 

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich

Katarzyna Duda

 

 

Uczelniana Komisja Mieszkaniowa

Daniel Zelwak

 


 

Siedziba samorządu studenckiego znajduje się przy ul.Jagiellońskiej 59 (wejście od szczytu budynku od strony auli)

 


Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej - Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniezapoznaj się z działalnością Parlamentu Studentów RP