Studenci niepełnosprawni

Witamy na stronie przeznaczonej dla studentów będących osobami niepełnosprawnymi.

 

Wsparciem dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności jest Pełnomocnik Rektora do spraw studentów niepełnosprawnych. Został on powołany, by umożliwiać studentom niepełnosprawnym równy dostęp do oferty dydaktycznej Uczelni. 

 

WSIiE TWP dąży do tego, aby każdy miał równe szanse i możliwości pełnego uczestniczenia w życiu społeczności akademickiej.  

 

Z pomocy pełnomocnika mogą korzystać studenci oraz kandydaci na studia, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Oferta dla studentów:

 

  • Pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem w Uczelni, w tym: dostosowanie formy egzaminu do potrzeb studenta - w porozumieniu z egzaminatorem, tworzenie indywidualnych warunków korzystania z biblioteki, adaptacja elektroniczna materiałów dydaktycznych.
  • Uzyskanie informacji o możliwości otrzymywania stypendiów specjalnych jak i innych rodzajów pomocy finansowej np. ze środków PFRON.
  • Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni na rzecz pełnej integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
  • Wsparcie studentów niepełnosprawnych w rozwiązaniu zgłaszanych problemów.

 

Oferta dla kandydatów na studia:

 

  • Uzyskanie informacji o możliwościach kształcenia się w naszej Uczelni przez osoby niepełnosprawne.