JM Rektor dr Agnieszka Górska w Brukseli


Spotkanie JM Rektor dr Agnieszki Górskiej z Panią Lidia Borell – Damian – Dyrektor Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów – wizyta studyjna rektorów z Warmii i Mazur pod przewodnictwem Pana Marszałka Gustaw Marek Brzezin – Bruksela 15-17 października 2018 r.

Polecane strony